2013.12.04 Tapani Simojoki – Augsburg Confession Art 22 Both Kinds In The Sacrament (om Nattverden Under Begge Skikkelser)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013.12.04 Tapani Simojoki - Augsburg Confession art. 22 Both Kinds in the Sacrament (om nattverden under begge skikkelser).mp3
Last nedLast ned talen
Dato2013.12.04
TittelArticle XXII: Both Kinds in the Sacrament (om nattverden under begge skikkelser)
Bibelsted
TemaUndervisning
Bok i Bibelen
Type møteBibeltime
TalerTapani Simojoki
StedFareham, Hampshire, UK
ArrangørOur Saviour Lutheran Church - Evangelical Lutheran Church of England (ELCE)
År2013
Lengde1:32:55
Størrelse21.6 MiB
KommentarBibeltimer om Den augsburgske bekjennelsen (Confessio Augustana). Bible Study on The Augsburg Confession. Art. XXII — Om nattverden under begge skikkelser. I Herrens nattverd blir sakramentet meddelt legfolket under begge skikkelser; ti denne skikken har Herrens befaling for sig, Matt 26, 27: «Drikk alle av det.» Her har Kristus med klare ord befalt om kalken, at alle skal drikke av den. Og for at ikke noen skal kunne gjøre den innvendingen at dette ordet kun gjelder prestene, så anfører Paulus et eksempel i brevet til korintierne (1 Kor 11, 26), hvorav det klart fremgår at hele menigheten har anvendt begge skikkelser. Og lenge holdt denne skikk sig i kirken, og man vet ikke når eller av hvem den først er blitt forandret, om enn kardinal Cusanus beretter når forandringen er blitt stadfestet. Cyprian bevitner på noen steder at blodet blev gitt folket. Det samme bevitner Hieronymus, som sier: «Prestene forvalter nattverden og utdeler Kristi blod til folket.» Ja endog pave Gelasius forordner at sakramentet ikke må deles (dist. 2 de consecratione, cap. Comperimus). Bare en sedvane, som ikke er så svært gammel, har det på en annen måte. Men det står fast at en sedvane som er innført imot Guds befaling, ikke bør godkjennes; slik som jo også kirkelovene bevitner det (dist. 8. cap. Veritate sqq). Men denne skikken er blitt antatt ikke alene i strid med Skriften, men også i strid med de gamle kirkelover og kirkens eksempel. Når derfor noen heller har villet bruke sakramentet under begge skikkelser, så burde man ikke ha tvunget dem til å gjøre annerledes og krenke samvittigheten. Og da delingen av sakramentet ikke stemmer med Kristi innstiftelse, pleier man hos oss også å sløyfe den prosesjon som hittil har vært alminnelig.

Tapani Simojoki
Vil du donere kr. 200,- til drift av talearkivet?
Bruk vår nettbaserte betalingsløsning eller gi direkte til konto 0539.54.08196

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.