Stikkordarkiv: Missionsprovinsen

Våre hjerters herre – bibeltimer

Helgen 25.-27. september 2015 har Fredrik Sidenvall bibeltimer over emnet "Våre hjerters Herre". Bibeltimene kretser rundt tekster i Johannesevangeliet. Sidenvall finner samtidig støtte i det som i psykologien kalles tilknytningsteori, og som beskrives slik på Wikipedia: "Tilknytningsteori beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av nære følelsesmessige bånd mellom mennesker. Et av hovedtrekkene ved teorien er at kvaliteten på tidlig tilknytning påvirker barnets emosjonelle og sosiale Les mer...

Bibelhelg med Jakob Appell – om Herrens bønn

Helgen 20.-22. februar 2015 ble det arrangert bibelhelg i Tromsø med Jakob Appell. Tema var "Om Herrens bønn" (Fader vår), som ble belyst gjennom tre bibeltimer. Appell tok for seg hva Herrens bønn sier om Gud og hva den sier om oss som mennesker, hvordan vi her fremhever Guds navn, Guds rike og Guds vilje, mens vårt kjød alltid roper etter mitt navn, mitt rike og min vilje. Slik sett blir Fadervår et uttrykk for hvordan vi i praksis kan sette ord på hva det vil si å ikke ha andre guder Les mer...

1. mai møtene fra Jæren

Den observante leser har lagt merke til at 1. mai møtene fra Jæren allerede ble publisert for en stund siden i talearkivet. Det er Jan Bygstad (Delk - Bergen) og Bengt Birgersson (Missionsprovinsen - Göteborg) som har vært med som predikanter. Link til 1-mai møtene: 1. mai møter 2014 (link) 1. mai møter 2013 (link) 1. mai møter 2012 (link) 1. mai møter 2011 (link) 1. mai møter 2010 (link) 1. mai møter 2009 (link) 1. mai møter 2008 (link) 1. mai møter 2007 (link) 1. mai møter Les mer...