Stikkordarkiv: kristen

Taler om islam

Det er gått over sju år siden disse talene har blitt holdt, og mange personer har ønsket at disse talene kunne bli gjort tilgjengelig. I sin tid var tanken at det skulle trykkes CD'er med talene, men arbeidspress stoppet fremgangen i dette. Vi er derfor takknemlig for å kunne tilgjengeliggjøre disse her i vårt prekenarkiv. Det er prost emeritus Andreas Skollevoll som holder talene. På sine gamle dager har han satt seg inn i islam og Koranen. Han deltok i mange debatter i flere aviser Les mer...

Nye taler fra Trondheim publisert

Endelig har det kommet inn flere nye taler fra Trondheim. Nå er det ferdig redigert, og ligger klar for nedlasting. Noen av de nyeste talene finner du gjengitt under. Men du kan også lete selv i prekenarkivet etter gamle og nye taler fra Trondheim, eller andre steder. Vi håper disse og andre taler i prekenarkivet kan være våre lyttere til velsignelse, og ønsker at de kan inspirere Guds folk til å holde fast på det uforandrede Guds ord, slik vi har det gitt oss i Bibelen. Taler fra Les mer...

Nå 400 taler i arkivet

Dette mp3-arkivet har nå ca. 400 taler i arkivet, og vi har publisert store deler av vårt materiale som vi besitter per dags dato. Vi vet det også ligger en del eldre taler til redigering, som vil publiseres etter hvert. Særlig gjelder dette taler fra Trondheim. Arkivet vil nå jevnlig publisere de nyeste talene etter hvert som vi mottar disse. Arbeidsgruppen som jobber med denne siden vil i løpet av høsten vurdere hvordan vi kan utvikle siden videre, og kanskje inkludere enda flere mp3-taler eller Les mer...

Over 300 mp3-taler publisert

Nå har arkivet passert over 300 taler, noe vi er stolt over. Det er selvfølgelig flere taler enn de fleste av oss klarer å holde styr på. Derfor er vi også godt i gang med utarbeidelsen av en innholdsfortegnelse hvor du lettere kan navigere i arkivet. Denne håper vi skal bli mer komplett i løpet av noen uker. Det er selvfølgelig også mulig å selv søke i arkivet, for eksempel om man er ute etter en bibelhelg, en bestemt taler eller møter holdt av FBB. Da kan du forsøke søkeordene: bibelhelg Les mer...

Dagens tale allerede publisert

Vi har et mål om å kunne publisere taler relativt kjapt på nettstedet, så snart vi har gjort opptakene. Dagens tale kan du allerede høre her i vårt talearkiv. Talen er holdt av Gunnar Helge Ødegårdstuen i Tromsø 11. august. Teksten er fra Lukas 9,11-14. Viktige emner under talen er partivesen (både i samfunnet, politikken og kristenheten), fariseeren som gjerne stikker frem i oss alle, og hvordan den enkelte av oss gjerne heller ligner fariseeren enn tolleren. Håper den faller i smak! Tale Les mer...

Feil i mp3-arkivet er nå rettet opp

Mp3-arkivet har hatt noen problemer i tilknytningen til oppstarten av arkivet. Det er flere ting som har innvirket på dette, men redaksjonen håper at vi nå har funnet ut av de fleste problemene. Fortsatt sliter vi litt med at dato-kolonnen ikke sorterer riktig. Men uansett fins det per dags dato ca. 170 taler å søke i. På sensommeren håper vi at vi får publisert enda flere taler. Foreløpig er det kun taler fra gudstjenester som er lagt ut, men vi vil om ikke lenge begynne med å klargjøre Les mer...

Nytt mp3-arkiv for kristne taler

Det evangelisk lutherske stift i Norge (DELSIN, tidligere Valgmenighetene) publiserer hele sitt mp3-arkiv på nytt på denne siden. I denne runden er det kun 2013-årgangen som publiseres, men hele arkivet helt tilbake til 2006 vil bli publisert i løpet av sommeren. Talene som her publiseres er holdt i en av våre menigheter, eller av talere eller i sammenhenger vi står nært. I dette talearkivet vil vi jevnlig publisere våre siste taler. Mange ganger vil du kunne høre talene senere samme Les mer...