Stikkordarkiv: Jan Bygstad

Bibelhelg med Jan Bygstad i Alta

Helgen 29.-31. mai var det bibelhelg i Alta med Jan Bygstad. I undervisningen tar Bygstad for seg sentrale problemstillinger i et kristent menneskes liv. Hva kan sies til mennesker som overalt ser nød og fortvilelse, eller hva vil Jesus si til mennesker som lever i selvsikkerhet. Dypest sett handler dette om de to fallgruver for troen; fortvilelse og selvsikkerhet, og det store spørsmålet gjenstår: Hvordan kan jeg vite at jeg er frelst. Tema: Jesu undervisning til mennesker i nød Les mer...

Taler fra bibelhelger med FBB tilbake i arkivet

Da er talene fra bibelhelgene i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) i Nord-Hålogaland (hovedsakelig Tromsø) 2014 og 2015 igjen tilbake i arkivet. Det er følgende bibelhelger: Sverre Bøe (2014): Gudsfrykt og påske Jan Bygstad (2014): Vi så hans herlighet Jan-Tore Olsen (2014): I møte med Gud Jakob Appell (2015): Om Herrens bønn Les mer...

Opptak fra Lutherske fordypningdager

Vi anbefaler våre lyttere å høre på opptakene fra Lutherske fordypningsdager i Bergen, som nylig ble avhold. Arrangementet hadde teologer og forkynnere som hovedmålgruppen, men var åpen for andre interesserte. Hovedforedragsholder James Arne Nestingen er fra USA, men har norske aner. Hans foredrag er på engelsk, mens resten er på norsk. Talere: James Arne Nestingen (USA), Arne Helge Teigen og Jan Bygstad Tema: Frimodighet i Jesu blod Foredragene tar opp sentrale lutherske problemstillinger Les mer...

1. mai møtene fra Jæren

Den observante leser har lagt merke til at 1. mai møtene fra Jæren allerede ble publisert for en stund siden i talearkivet. Det er Jan Bygstad (Delk - Bergen) og Bengt Birgersson (Missionsprovinsen - Göteborg) som har vært med som predikanter. Link til 1-mai møtene: 1. mai møter 2014 (link) 1. mai møter 2013 (link) 1. mai møter 2012 (link) 1. mai møter 2011 (link) 1. mai møter 2010 (link) 1. mai møter 2009 (link) 1. mai møter 2008 (link) 1. mai møter 2007 (link) 1. mai møter Les mer...

1. mai-møter fra Jæren

Vi har nå publisert en serie 1. mai-møter fra ulike bedehus på Jæren. Her kan du finner flere taler av Jan Bygstad, Mikkel Vigilius, Akselv Valen-Sendstad, Hans Erik Nissen, Per Braaten og Johannes Kleppa. I alt er det snakk om nesten 40 taler fra 2006 og til 2012. Når vi også får møtene fra 2013 i hende, så vil vi oppdatere arkivet så også disse er å finne blant alle opptakene. Opptakene finner du i arkivet. Vi har også linket videre til relevante sider: Arrangør: Vardevakt Les mer...

Bibelhelg med Bygstad publisert

Da er helgens bibelhelg (1.-3. november) med For Bibel og Bekjennelse (FBB) allerede publisert i prekenarkivet. Denne gang er det prest og bibeloversetter Jan Bygstad som gjestet Kvaløy kirke i Tromsø. Hovedtema for helgen var galaterbrevet, hvor sentrale emner var lov og evangelium, rettferdiggjørelse og helliggjørelse, nådemidlene og hvordan den enkelte kan få Den Hellige Ånd. Denne bibelhelgen, samt mye annet finner dere i vårt arkiv, som nå rommer ca. 500 taler. Bibelhelg i Les mer...

Bibelhelger fra Alta publisert i arkivet

Vi har nylig fått tak i bibelhelger fra Alta, og har startet publiseringen av disse. Disse bibelhelgene er stort sett enten i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) eller Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og FBB. Vi takker for at vi får publisere disse, og håper våre lyttere setter pris på suplementet. Vi vil publisere flere taler fra Alta fortløpende når vi har redigert ferdig opptakene. Talene fins i arkivet, men du kan også gå direkte til talene her: Bibelhelger i Les mer...