Stikkordarkiv: fbb

Bibelhelg med Fredrik Sidenvall

Fredrik Sidenvall, rektor og prest fra Gøteborg Tema for bibelhelgen 5.-7. april 2019 var "Du skal få en dag i mårå". Ut fra forståelsen av menneskets forhold til Gud, og hvordan Guds bilde i oss er ødelagt, har Sidenvall forkynt om gjenopprettelsen av gudsforholdet. Da kan vi stå "foran Guds ansikt" (Coram Deo) som rettferdiggjorte. Sidenvall bruker sin faglige innsikt i teologi, psykologi/pedagogikk og utviklingen i samfunnet i dag som grunnlag når han tar oss med inn i Guds ords rikdommer. Bibelhelgen Les mer...

De nyeste talene må du hente her !!

Fra og med 10.11.2018 skal prekenarkivet igjen fungere som normalt. Nye prekener finner dere på høyresiden på hovedsiden, eller i fanen "Alle taler".

Denne siden ble sist oppdatert 04.11.2018 !! Denne manuelle prosessen blir ikke videreført lenger, da prekenarkivet fungerer som normalt.

 

 

 

 

 
Temahelg 2018 med pastor Samuli Siikavarta, Ph.D (Helsingfors, Finland) Ny!! Siikavirta speaks in english.

2018.10.12 - Fester og helligdager i Les mer...

Bibelhelg med Hans Bergane og Jan-Tore Olsen

Helgen 4.-5. desember deltok Hans Bergane og Jan-Tore Olsen (begge fra misjonsorganisasjonen Sarepta) på bibelhelg i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) i Tromsø. Siden det er advent, passet det godt med timer som hadde en venteperspektiv, fremfor alt på det evige rike. Vi fikk høre om Jesus som er det lam, som har vunnet seg et folk ved sin offerdød. Hans folk lever i forventningen på Løftets land, mens vi her lever som fremmede inntil Guds rikes herlighet vil åpenbares.
Timene Les mer...

Taler fra bibelhelger med FBB tilbake i arkivet

Da er talene fra bibelhelgene i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) i Nord-Hålogaland (hovedsakelig Tromsø) 2014 og 2015 igjen tilbake i arkivet. Det er følgende bibelhelger:

Sverre Bøe (2014): Gudsfrykt og påske
Jan Bygstad (2014): Vi så hans herlighet
Jan-Tore Olsen (2014): I møte med Gud
Jakob Appell (2015): Om Herrens bønn Les mer...

Bibelhelg: Mennesket i møte med Gud (Jan Tore Olsen, FBB)

Helgen 28.-29. november ble det avholdt bibelhelg i Tromsø i regi av FBB. Emnet for helgen var "Mennesket i møte med Gud", og det var forkynner/misjonær Jan Tore Olsen som var med å talte Guds ord. Jan Tore Olsen jobber i dag i organisasjonen Sarepta som driver evangelisk arbeid mot spansktalende i Sør-Europa og Nord-Afrika.

Bibeltimene er grundige og lett forståelige, og omhandler det mest sentrale i vårt kristenliv: vårt forhold til Gud. Timene anbefales, og kan også anbefales for personer Les mer...

Opptak fra Lutherske fordypningdager

Vi anbefaler våre lyttere å høre på opptakene fra Lutherske fordypningsdager i Bergen, som nylig ble avhold. Arrangementet hadde teologer og forkynnere som hovedmålgruppen, men var åpen for andre interesserte. Hovedforedragsholder James Arne Nestingen er fra USA, men har norske aner. Hans foredrag er på engelsk, mens resten er på norsk.

Talere: James Arne Nestingen (USA), Arne Helge Teigen og Jan Bygstad

Tema: Frimodighet i Jesu blod

Foredragene tar opp sentrale lutherske problemstillinger Les mer...

Bibelhelg med Sverre Bøe – Påske og gudsfrykt

Sverre Bøe har bibeltimer over emnet "Påske og gudsfrykt" 4.-6. april 2014. Første opptak fra fredagen er allerede lagt ut, og resten kommer fortløpende. Sverre Bøe er lærer og professor på Fjellhaug internasjonale høgskole, og har vært konsulent i Bibelselskapets oversettelsesarbeid.

De tre timene har emner:

# Gudsfryktens hemmelighet (1 Tim 3,16)
# Gudsfrykt og menneskefrykt i påskefortellingene
# Frykter du ikke Gud, du som er under den samme dom (Luk 23,40)

I tillegg Les mer...

Lydopptak (mp3) av Børre Knudsen

Da har det endelig lyktes redaksjonen å få tak i noen taler av biskop emeritus Børre Knudsen. Knudsen er en av vår tids største systemkritikere, og har betalt mye for å stå prinsippfast på vernet om menneskets liv fra unnfangelse. Det er også sagt om Knudsen at man ikke har hørt ham preke, om man kun har han på opptak. Et slikt utsagn vitner om en som klarer å fange tilhørernes oppmerksomhet. Det er vel også heller sjelden at en forkynner kan fengsle en ungdomsforsamling slik at Les mer...

Bibelhelg med Bygstad publisert

Da er helgens bibelhelg (1.-3. november) med For Bibel og Bekjennelse (FBB) allerede publisert i prekenarkivet. Denne gang er det prest og bibeloversetter Jan Bygstad som gjestet Kvaløy kirke i Tromsø. Hovedtema for helgen var galaterbrevet, hvor sentrale emner var lov og evangelium, rettferdiggjørelse og helliggjørelse, nådemidlene og hvordan den enkelte kan få Den Hellige Ånd.

Denne bibelhelgen, samt mye annet finner dere i vårt arkiv, som nå rommer ca. 500 taler.

Bibelhelg i Les mer...

Bibelhelger fra Alta publisert i arkivet

Vi har nylig fått tak i bibelhelger fra Alta, og har startet publiseringen av disse. Disse bibelhelgene er stort sett enten i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) eller Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og FBB. Vi takker for at vi får publisere disse, og håper våre lyttere setter pris på suplementet. Vi vil publisere flere taler fra Alta fortløpende når vi har redigert ferdig opptakene.

Talene fins i arkivet, men du kan også gå direkte til talene her:

Bibelhelger i Les mer...