Stikkordarkiv: Delk Bergen

Opptak fra Lutherske fordypningdager

Vi anbefaler våre lyttere å høre på opptakene fra Lutherske fordypningsdager i Bergen, som nylig ble avhold. Arrangementet hadde teologer og forkynnere som hovedmålgruppen, men var åpen for andre interesserte. Hovedforedragsholder James Arne Nestingen er fra USA, men har norske aner. Hans foredrag er på engelsk, mens resten er på norsk. Talere: James Arne Nestingen (USA), Arne Helge Teigen og Jan Bygstad Tema: Frimodighet i Jesu blod Foredragene tar opp sentrale lutherske problemstillinger Les mer...

1. mai møtene fra Jæren

Den observante leser har lagt merke til at 1. mai møtene fra Jæren allerede ble publisert for en stund siden i talearkivet. Det er Jan Bygstad (Delk - Bergen) og Bengt Birgersson (Missionsprovinsen - Göteborg) som har vært med som predikanter. Link til 1-mai møtene: 1. mai møter 2014 (link) 1. mai møter 2013 (link) 1. mai møter 2012 (link) 1. mai møter 2011 (link) 1. mai møter 2010 (link) 1. mai møter 2009 (link) 1. mai møter 2008 (link) 1. mai møter 2007 (link) 1. mai møter Les mer...