Stikkordarkiv: Andreas Skollevoll

Taler om islam

Det er gått over sju år siden disse talene har blitt holdt, og mange personer har ønsket at disse talene kunne bli gjort tilgjengelig. I sin tid var tanken at det skulle trykkes CD'er med talene, men arbeidspress stoppet fremgangen i dette. Vi er derfor takknemlig for å kunne tilgjengeliggjøre disse her i vårt prekenarkiv. Det er prost emeritus Andreas Skollevoll som holder talene. På sine gamle dager har han satt seg inn i islam og Koranen. Han deltok i mange debatter i flere aviser Les mer...