Bibelhelg med Jan Bygstad i Alta

Helgen 29.-31. mai var det bibelhelg i Alta med Jan Bygstad. I undervisningen tar Bygstad for seg sentrale problemstillinger i et kristent menneskes liv. Hva kan sies til mennesker som overalt ser nød og fortvilelse, eller hva vil Jesus si til mennesker som lever i selvsikkerhet. Dypest sett handler dette om de to fallgruver for troen; fortvilelse og selvsikkerhet, og det store spørsmålet gjenstår: Hvordan kan jeg vite at jeg er frelst. Tema: Jesu undervisning til mennesker i nød Les mer...

Hva er sant og falskt?

    Tromsø valgmenighet har nylig hatt to bibeltimer som har satt fokus på sannhet og løgn. Dette er noe kirken har strevet med i hele sin historie, hvor falske røster har sneket seg inn for å fordreie budskapet. Noe av det vanskelige har hele tiden vært hvordan sannheten ofte ser ut til å være sannhet. At det er slik, vet vi også gjennom det Bibelen sier at Djevelen skal komme til oss som en lysende engel for å se om han kan lokke med seg noen troende i en falsk tro. Les mer...

1. mai møter på Jæren

Talene fra møtene helgen rundt 1. mai begynner å komme i arkivet. Foreløpig har vi kun to av talene til Mikkel Vigilius, men vi regner med å kunne publisere også de opptakene som fins av Jan Bygstad. Programmet for helgen kan dere finne under. Bibelhelgen finner dere ved å følge disse linkene: 1. mai møter 2015 på Jæren (link) Møter med Vardevakt (link) Les mer...

Bibelhelg med Curt Westman i Alta

Talene fra bibelhelgen i Alta i februar i år er lagt ut i arkivet. Curt har hatt bibeltimer fra Efeserbrevet. Curt Westman er ny i vårt arkiv, og et bekjentskap med ham kan anbefales. Curt Westman er opprinnelig fra Sverige, men har bodd en rekke år i Norge. Han har jobbet 15 år i Åpne Dører og vært forstander/forkynner i NLM. Westman er best kjent for sitt arbeid med radioprogrammet «Veien gjennom Bibelen» i Norea Sverige. Les mer...

Taler fra bibelhelger med FBB tilbake i arkivet

Da er talene fra bibelhelgene i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) i Nord-Hålogaland (hovedsakelig Tromsø) 2014 og 2015 igjen tilbake i arkivet. Det er følgende bibelhelger: Sverre Bøe (2014): Gudsfrykt og påske Jan Bygstad (2014): Vi så hans herlighet Jan-Tore Olsen (2014): I møte med Gud Jakob Appell (2015): Om Herrens bønn Les mer...

Jesu lidelseshistorie – pasjonstidens kjerne

Fastetiden skal være en tid med et spesielt fokus på Jesu lidelseshistorie. Det er Jesus i Getsemane, i kamp for oss under dødsangst. Det er Jesus som innstifter nattverden. Det er Jesus i forhør. Forrådet av Judas. Fanget, spottet, slått, korsfestet, drept. Det er også Jesus med omtanke for sine bødler, som frivillig gir sitt liv. Som helbreder soldatens øre. Som vet at han må gå denne vei om du og jeg skal frelses. Det er ikke merkelig at det i kirkens historie har vært satt av en egen Les mer...

Gunnar Johnstad, ny person i prekenarkivet

Johnstad underviste misjonsarbeidere i Troms I god nord-norsk tradisjon var det både storm og krystallklart vintervær når ansatte og frivillige arbeidere i lutherske organisasjoner var invitert til fellessamling. På den årlige samlingen til Troms misjonsarbeiderring (TMR) var det 1. amanuensis Gunnar Johnstad ved Norsk Lærerakademi (NLA) i Bergen som var hovedtaler. Han holdt tre timer om hvordan vi skal lese og forstå bibeltekstene, med et særskilt fokus på hvordan Det nye testamentet Les mer...

Prekenarkivet fungerer igjen :)

Prekenarkivet er fra i dag (torsdag 19. mars) fullt operativt igjen. Feilen skyldtes en oppdatering i et program som brukes i arkivet, og som gjorde at funksjoner vi tidligere hadde brukt, måtte installeres på nytt i et eget tilleggsprogram. Dette var ikke en intuitiv løsning for redaksjonen, og vi beklager at det har tatt flere uker å rette dette opp. Nå håper vi at dere igjen vil ha stor glede av prekenarkivet. Les mer...