Hvorfor går ikke de kristnes liv på skinner?

Allehelgensdag preket biskop Thor Henrik With over saligprisningene i Jesu bergpreken. Her kommer With blant annet inn på hva det vil si å være salig. Salig betyr den største lykke, og ses derfor som ensbetydende med å være frelst. Mye av tiden gikk til å dvele over det "å være fattig i ånden". With stiller spørsmål ved: Hvorfor rammes kristne av ulykke? Hvorfor blir den kristne behandlet dårlig, løyet om og angrepet? Det er vel verdt å bruke tid på å høre talen, selv for de Les mer...

Våre hjerters herre – bibeltimer

Helgen 25.-27. september 2015 har Fredrik Sidenvall bibeltimer over emnet "Våre hjerters Herre". Bibeltimene kretser rundt tekster i Johannesevangeliet. Sidenvall finner samtidig støtte i det som i psykologien kalles tilknytningsteori, og som beskrives slik på Wikipedia: "Tilknytningsteori beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av nære følelsesmessige bånd mellom mennesker. Et av hovedtrekkene ved teorien er at kvaliteten på tidlig tilknytning påvirker barnets emosjonelle og sosiale Les mer...

Hjørnestein og snublestein

Johannes Kleppa var hovedtaler når NLM Region Nord og Norges Samemisjon inviterte til Finnmarksstevnet, en familieleir på Karalaks leirsted. Tema for helgen var "Jesus - hjørnestein og snublestein". Andre talere var Øystein Hitland (NLM), Nils Borge Teigen (Samemisjonen) og Richard Skollevoll (Samemisjonen). Opptak fra bibelhelgen finner du her (link). Forsterket hus ved Hadrians mur. Huset er spesielt beregnet for å motstå raid og fins langs den engelsk-skotske grensen, med boligdelen Les mer...

Del god forkynnelse på Facebook

Nå har du muligheten til å enkelt dele de sakene du syns er viktig på Facebook, Twitter, epost eller LinkedIn. Den observante leser har kanskje funnet ut at det er kommet noen små knapper under hver nyhetssak. Trykk på en av disse, og du kobler automatisk nyhetssaken til din Facebookvegg eller lignede. Smart og enkelt! Slik kan du enkelt spre nyheten om god forkynnelse til alle dine venner på et øyeblikk.

Første preken fra Drammen publisert

Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN) har hatt sin første gudstjeneste i Drammen. Preken ble holdt av biskop Thor Henrik With, og kan høres her i prekenarkivet (link). Du kan lese mer om denne gudstjenesten her (link). Gudstjenestene som er startet opp i Drammen har de kalt for Timoteusmesse, da i kontrast til den mer populære Tomasmessen som har vært brukt mye i norsk kristenliv. For å si det litt rett frem, kan man si at Timoteusmessen er en messe for å bekjenne sannheten, Les mer...

Bibelhelg med Jan Bygstad i Alta

Helgen 29.-31. mai var det bibelhelg i Alta med Jan Bygstad. I undervisningen tar Bygstad for seg sentrale problemstillinger i et kristent menneskes liv. Hva kan sies til mennesker som overalt ser nød og fortvilelse, eller hva vil Jesus si til mennesker som lever i selvsikkerhet. Dypest sett handler dette om de to fallgruver for troen; fortvilelse og selvsikkerhet, og det store spørsmålet gjenstår: Hvordan kan jeg vite at jeg er frelst. Tema: Jesu undervisning til mennesker i nød Les mer...

Hva er sant og falskt?

    Tromsø valgmenighet har nylig hatt to bibeltimer som har satt fokus på sannhet og løgn. Dette er noe kirken har strevet med i hele sin historie, hvor falske røster har sneket seg inn for å fordreie budskapet. Noe av det vanskelige har hele tiden vært hvordan sannheten ofte ser ut til å være sannhet. At det er slik, vet vi også gjennom det Bibelen sier at Djevelen skal komme til oss som en lysende engel for å se om han kan lokke med seg noen troende i en falsk tro. Les mer...

1. mai møter på Jæren

Talene fra møtene helgen rundt 1. mai begynner å komme i arkivet. Foreløpig har vi kun to av talene til Mikkel Vigilius, men vi regner med å kunne publisere også de opptakene som fins av Jan Bygstad. Programmet for helgen kan dere finne under. Bibelhelgen finner dere ved å følge disse linkene: 1. mai møter 2015 på Jæren (link) Møter med Vardevakt (link) Les mer...

Bibelhelg med Curt Westman i Alta

Talene fra bibelhelgen i Alta i februar i år er lagt ut i arkivet. Curt har hatt bibeltimer fra Efeserbrevet. Curt Westman er ny i vårt arkiv, og et bekjentskap med ham kan anbefales. Curt Westman er opprinnelig fra Sverige, men har bodd en rekke år i Norge. Han har jobbet 15 år i Åpne Dører og vært forstander/forkynner i NLM. Westman er best kjent for sitt arbeid med radioprogrammet «Veien gjennom Bibelen» i Norea Sverige. Les mer...