Om islam

Prost emeritus Andreas Skollevoll. Foto: privat.

Prost emeritus Andreas Skollevoll. Foto: privat.

Andreas Skollevoll er pensjonert prest og har vært aktiv i den offentlige debatten om islam i flere år, da hovedsakelig med mange velskrevne avisinnlegg. Hans undervisning tar utgangspunkt i Koranen og muslimsk lærefortolkning, kultur og historie. Det tas også hensyn til muslimenes forståelse at de nyere surene i Koranen (som gjerne taler nedsettende om kristne og muslimer) skal ha fortrinn fremfor de eldre surene som taler om at en muslim bør tilstrebe vennskap med alle folk. Skollevoll har på sine eldre dager satt seg inn i islam som religion og den arabiske kulturen. Som teolog har han også god innsikt i de to andre monoteistiske religionene, jødedom og kristendom, noe som gir gode forutsetninger for å se utfordringene som kan ligge i møte mellom islam og vestlig kultur og tankesett, samt også konfliktene som utspiller seg mellom muslimer og de med annen tro enn islam. På møtene i Tromsø deltok også fremtredende personer fra det muslimske miljøet i byen, og samtalene bar preg av de ulike synene som også var gjeldende blant tilhørerne.

Displayname Dato Tittel Bibelsted Tema Bok Type Taler Sted Arr. År Tid
2006.05.18 Andreas Skollevoll - 1 Time Koranens Tilblivelse 2006.05.18 1. Time - Koranens tilblivelse Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 28:53
2006.05.18 Andreas Skollevoll - 1 Time Spørsmål Fra Salen Om Koranens Tilblivelse 2006.05.18 Spørsmål om Koranens tilblivelse - Time 1 (samtale) Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 16:31
2006.05.18 Andreas Skollevoll - 2 Time Muslimenes Syn På Koranen 2006.05.18 2. Time - Muslimenes syn på Koranen Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 35:01
2006.05.18 Andreas Skollevoll - 2 Time Spørsmål Fra Salen Om Muslimenes Syn På Koranen 2006.05.18 Muslimenes syn på Koranen - Time 2 (samtale) Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 19:32
2006.05.19 Andreas Skollevoll - 3 Time Koranens Syn På Jesus 2006.05.18 3. Time - Koranens syn på Jesus Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 30:47
2006.05.19 Andreas Skollevoll - 3 Time Spørsmål Fra Salen Om Koranens Syn På Jesus 2006.05.18 Koranens syn på Jesus - Time 3 (samtale) Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 14:27
2006.05.19 Andreas Skollevoll - 4 Time Islam Og De Vantro 2006.05.18 4. Time - Islam og de vantro Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 26:15
2006.05.20 Andreas Skollevoll - 5 Time Islam, En Fredens Religion 2006.05.20 5. Time - Islam, en fredens religion Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 33:32
2006.05.20 Andreas Skollevoll - 6 Time Gudsbildet I Jødedom, Kristendom Og Islam 2006.05.20 6. Time - Gudsbildet i jødedom, kristendom og islam Islam Koranen Tema Andreas Skollevoll Tromsø NN 2006 28:22

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.