Undervisning

Arkivet består av et vidt spekter av undervisning og taler. Vi har sortert noen av disse i kategorier, slik at det skal være enklere å finne frem.

Temahelg (DelsiN)
Dette er våre egne arrangementer i regi av Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN). Det har vært avholdt temahelger i 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018. Mange av disse har hatt som overordnet tema «Kirke og katekese». Katekese er den kristne undervisningen, som særlig sikter på undervisningen av en dåpskandidat, men som også kan sikte på generell undervisning.

Preken gudstjeneste
eller andre møter

Bibelhelg og møteserier
Mange av bibelhelgenen i dette arkivet er fra foreningen For Bibel og Bekjennelse, men ikke alle. Her fins også flere 1. mai møter fra Jæren, bibelhelger til Det evangelisk-lutherske stift i Norge og mye annet.

Totalt skal det være over 60 ulike bibelhelger/møteserier og lignende. Her finner man altså mye verdifullt.

Dogmehistorie av professor Carl Fredrik Wisløff (1908-2004)
Undervisning i Kirke- og dogmehistorie ved Menighetsfakultetet. Undervisningsserien er på hele 56 timer, og går i dybden på mange deler av kirkens historie, og har et særlig fokus på dogmene (de kristne læresetningene).

Bible Study Series: The Augsburg Confession by pastor Tapani Simojoki (ELCE)
Impressing 34 lessons over the important document which is the primary confession of faith of the Lutheran Churches all over the world.
En imponerende bibeltimeserie med hele 34 timer over Den augsburske bekjennelsen, det viktigste bekjennelsesskriftet for de lutherske kirkene over hele kloden.

Temakveld (DelsiN)
Dette er undervisning som stort sett er gjort i regi av Det evangelisk-lutheske stift i Norge (DelsiN), og har ofte gått under tittelen menighetsskole, temasamling eller kveldsundervisning.

Bispevielse
Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) har hatt to biskoper. Den første var biskop Børre Knudsen fra Balsfjord. Den andre er biskop Thor Henrik With som ble viet til biskop i 2012, og han er fortsatt vår nåværende biskop. Det er gjort tre opptak fra den siste bispevielsen som er å finne i vårt arkiv. Bispevielsen er gjort sammen med Missionsprovinsen i Sverige og Lutherstiftelsen i Finland. Disse tre kirkene danner et nordisk kirkefellesskap med over 2000 medlemmer og rundt 50 menigheter i Norden.

Jubileum
Noen jubileum ligger i vårt arkiv. Det er Tromsø valgmenighets (DelsiN) 10-årsfeiring i 2013, samt FBB sitt jubileum i 2007.