Arkiv nye taler

Her finner du oversikt over eldre taler som er lagt ut etter at feilen i prekenarkivet oppstod:

Eldre prekener i DelsiN

2017.10.22 -19.s.e.Trefoldighet, Hvem kan tilgi synder – Matt 9,1-8 (Erik A. H. Okkels)
2017.10.08 – 18. s. e. Pinse, Ny vin i nye skinnsekker – Mark 2,18-28 (Knut Alfsvåg)
2017.10.01 – 16. s. e. trefoldighet, Herren over dødens makt – Luk 7,11-17 (Erik A. H. Okkels)
2017.09.24 – 16. s. e. Pinse, Vær ikke bekymret for noe – Matt 6,24-34 (Erik A. H. Okkels)
2017.09.10 -13. s. e. trefoldighet, Barmhjertige handlinger – Luk 10, 23-37 (Erik A. H. Okkels)
2017.09.03 – 13. s i treenighetstiden, Evne og talent – Matt 25,14-30 (Thor Henrik With)
2017.08.27 – 12.s.i Treenighetstiden, Den rettferdige toller – Luk 18,9-14 (Erik A.H. Okkels)
2017.08.20 – 10 søndag i treenighetstiden, Kjærlighet og vrede – Matt 23,37-39 (Thor Henrik With)
2017.08.20 – 11.s.e.pinse, Hva som tjener til vår fred – Luk 19,41-48 (Erik A.H. Okkels)
2017.08.06 – 8. s. e. treffoldighet, En romslig kirke – Matt 7,15-21 (Erik A.H. Okkels)
2017.07.30 – 7. s. e.- Trefoldighet, Brød til fire tusen – Mark 8,1-9 (Thor Henrik With)
2017.07.16 – 6. s. e. Pinse, Mesteren kaller – Luk 5,1-11 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2017.07.09 – 5. s. e. Pinse, Vokt deg for dømmesyke – Matt 7,1-5 (Erik A.H. Okkels)
2017.06.18 – 1. s. e. tref, Rikdommens store fare – Luk 16,19-31 (Erik A.H. Okkels)
2017.06.05 – 2.Pinsedag, Guds frelsesvilje -Joh 3,16-21 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2017.06.04 – Pinsedag, Apostlenes oppdrag – Joh 20,19-23 (Thor Henrik With)
2017.05.28 – 6. s. e. påske, Åndens vitnesbyrd – Joh 15,26-16,4 (Erik A.H. Okkels)
2017.05.25 – Kristi himmelfartsdag, Oppdrag, avskjed og glede – Luk 24,46-53 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2017.05.25 – Kr. Himmelfartsdag, Skriftene blir åpnet – Luk 24,44-53 (Erik A.H. Okkels)
2017.05.14 – 4.s.e. påske, Ånden lærer om synd, rettferdighet og dom – Joh 16,5-15 (Erik A.H. Okkels)
2017.05.14 – 5. s. i Påsketiden, Det sanne vintre – Joh 15,1-8 (Thor Henrik With)
2017.05.07 – 3. s. e. Påske, En kort tid – Joh 16,16-22 (Erik A.H. Okkels)
2017.04.30 – 2.s.e. Påske, Den gode Hyrden – Joh 10,11-16 (Erik A.H. Okkels, med samisk tolk)
2017.04.30 – 2.s.e. Påske, Den gode gjeteren – Joh 10,11-16 (Thor Henrik With)
2017.04.23 – 1.s.e. Påske, Salig er de som tror – Joh 20,19-31 (Erik A.H. Okkels)
2017.04.17 – 2. påskedag, Jesus og Emmaus-vandrerne – Luk 24,13-35 (Erik A.H. Okkels)
2017.04.16 – Påskedag, Visst er Herren oppstanden – Matt 28,1-10 (Thor Henrik With)
2017.04.14 – Langfredag, fra lidelseshistorien – Joh 18,1-19,30 (Thor Henrik With)
2017.04.14 – Langfredag, lidelseshistorien – 7. og 8. lesning (Erik A.H. Okkels)
2017.04.13 – Skjærtorsdag, Ved herrens bord – Matt 26,17-29 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2017.04.09 – Palmesøndag, Kongen kommer – Joh 12,12-24 (Thor Henrik With)
2017.04.09 – Palmesøndag, En fest for Jesus – Joh 12,1-13 (Erik A.H. Okkels)
2017.04.04 – Fastegudstjeneste, Underveis la Via Dolorosa (Erik A.H. Okkels)
2017.03.26 – Maria budskapsdag, Hun skal føde verdens frelser – Luk 1,26-38 (Thor Henrik With)
2017.03.26 – Maria budskapsdag, Maria skal føde Jesus, verdens Frelser – Luk 1,26-38 (Erik A.H. Okkels)
2017.03.22 – Fastegudstjeneste, Over Kedron og Sjelekampen (Erik A.H. Okkels)
2017.03.19 – 3.s.i fastetiden – Jesu makt over de onde ånder – Luk 11,14-28 (Richard Skollevoll)
2017.03.12 – 2.s. i faste, En ropende tro – Matt 15,2-28 (Erik A.H. Okkels)
2017.03.05 – 1.s. i Faste, Ordet fra Guds munn er ord til  frelse – Matt 4,1-10 (Thor Henrik With)
2017.03.05 – 1.s. i Faste, Jesus fristes – Matt 4,1-11 (Bengt Birgersson)
2017.02.26 – Søndag før faste, Herre, må jeg få synet – Luk 18,31-43 (Erik A.H. Okkels)
2017.02.19 – Kristi forklarelsesdag, Mennesket møter det hellige – Matt 17,1-9 (Thor Henrik With)
2017.02.12 – Såmannssøndag, Noe falt i god jord – Luk 8,4-15 (Erik A.H. Okkels)
2017.02.05 – 5.s.i åp.tiden – Barn, syndene dine er deg forlatt – Mark 2,1-12 (Richard Skollevoll)
2017.01.29 – 3. s. e. Kr. åp., Jesus åpenbarer et fjernunder – Matt 8,1-13 (Erik A.H. Okkels)
2017.01.29 – 4.s.i åpenbaringstiden. Min sjel, lovsyng Herren – Sal 146 (Richard Skollevoll)
2016.01.22 – 2. s. e. Kr. åpenbaringsdag, Jesus i bryllup – Joh 2,1-11 (Erik A.H. Okkels)
2017.01.08 – Kristi Åpenbaringsdag, Konger fra Østen – Matt 2,1-12 (Erik A.H. Okkels)
2017.01.01 – Nyttårsdag, Jesu navngivning – Luk 2,21 (Erik A.H. Okkels)

2016.12.25 – Juledag, En frelser er oss født i dag – Luk 2,1-20 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.12.24 – Julaften, Jesus fødes i Betlehem – Luk 2,1-20 (Erik A.H. Okkels)
2016.12.11 – 3.s. i Advent, Han som skulle komme, er kommet – Matt 11,2-10 (Erik A.H. Okkels)
2016.12.04 – 2.s.i adv, Menneskesønnens komme – Luk 21,25-36 (Erik A.H. Okkels)
2016.11.27 – 1.s. i Advent, En konge på eselryggen – Matt 21,1-11 (Erik A.H. Okkels)
2016.11.13 – 25.s.e. Trefoldighet, Guds rike iblant dere – Luk 17,20-30 (Erik AH Okkels)
2016.11.06 – Allehelgens søndag, Jesu disiplers salige lønn – Matt 5,1-12 (Erik A.H. Okkels)
2016.11.06 – Allehelgensdag, Saligprisningene – Matt 5,1-12 (Thor Henrik With)
2016.10.30 – Bots og bededag, De bortkomne sønner – Luk 15,11-32 (Gunnar Johnstad)
2016.10.23 – 22. s. e. tref., Han som ikke ville tilgi – Matt 18, 21-35 (Erik A.H. Okkels)
2016.10.23 – 22.s.e. trefoldighet, Hvordan behandle en bror som synder – Matt 18,15-20 (Torgeir Agøy)
2016.10.16 – 22.s. i treenigheten, Lignelsen om Den Barmhjertige – Luk 10,25-37 (Erik AH Okkels)
2016.10.16 – 22 s. i treenighetstiden, Hvordan lære kjærlighetens kunst – Luk 10,25-37 (Richard Skollevoll)
2016.10.09 – 20. s. i. trefoldighet, Barna og Guds rike – Mark 10,13-16 (Thor Henrik With)
2016.10.02 – 20 s i treenighetstiden, Den største i himlenes rike – Matt 18,1-11 (Thor Henrik With)
2016.09.25 – 18.s.e. Trefoldighet, Det er bare en som er god – Mark 10,17-22 (Erik A.H. Okkels)
2016.09.25 – 19 s. i treenighetstiden, Jesus krever alt – Luk 9,57-62 (Richard Skollevoll)

2016.09.18 – 18. s. i Treenighet, Jesus renser en spedalsk – Mark 1,40-45 (Thor Henrik With)
2016.09.18 – 17.s. i Trefoldighet, Jesus helbreder på sabbaten – Luk 14,1-11 (Erik A.H. Okkels)
2016.09.11 – 16.s.e trefold, Jesus og enkens sønn – Luk 7,11-17 (Erik A.H. Okkels)
2016.09.04 – 16.s. i Treenighet, Likegyldighet og visdom – Matt 11,16-19 (Thor Henrik With)
2016.08.28 -14. s. e. tref, Ti spedalske blir renset – Luk 17, 11-19 (Erik A.H. Okkels)
2016.08.14  – 12.s.e. Trefoldighet, På frukten kjennes treet – Matt 12,33-37 (Erik A.H. Okkels)
2016.07.31 – 10.s.e. Trefoldighet, Anstøt og bekjennelse – Joh 6,66-69 (Thor Henrik With)
2016.07.24 – 10. s. i treenighetstiden, Årvåkne forvaltere – Luk 12,42-48 (Gunnar H. Ødegårdstuen)

2016.07.10 – 8. s. e. pinse, Frykt ikke, frykt Gud – Matt 10,28-33 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.07.03 – 6. s. e. tref, Ikke for å oppheve, men fullbyrde – Matt 5,17-20 (Erik A.H. Okkels)
2016.06.26 – 5. s. e. trefoldighet, Mesteren kaller – Luk 5,1-11 (Erik A.H. Okkels)
2016.06.19 – 5.s. i treenighet, Guds redningsoperasjon – Matt 18,15-18 (Thor Henrik With)

2016.06.19 – 4. s. e. tref, Fri fra dommen – Joh 8,2-11 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.06.12 – 4. s. i treenighetstiden, Høstens Herre og Hans arbeidere – Matt 9,35-38 (Thor Henrik With)
2016.06.05 – 3. s i treenighetstiden, Barns fortrinnsrett – Mark 10,13-16
(Thor Henrik With)
2016.06.05 – 2. s. e. tref, Invitasjon til gjestebud – Luk 14, 16-24 (Erik A.H. Okkels)
2016.05.29 – 1. s. e. tref, Se opp for havesyken – Luk 12,13-21 (Erik A.H. Okkels)
2016.05.22 Trefoldighetes søndag, Gå derfor ut … – Matt 28,16-20 (Erik A.H. Okkels)
2016.05.15 – Pinsedag, Viljen underkaster seg den elskede – Joh 14,23-31 (Richard Skollevoll)
2016.05.08 – 6. s. e. påske, Hellige dem i Sannheten – Joh 17, 9-17
(Josef Birgersson)
2016.05.05 – Kr himmelfarts dag, Oppdrag, avskjed og glede – Luk 24, 46-53 (Erik A.H. Okkels)
2016.05.01 – 6. søndag i påsketiden, Menneskesønnen kom for å tjene – Matt 20,24-28 (Thor Henrik With)

2016.04.24 – 4. s. e. påske, Dere skal elske hverandre – Joh 15,10-17 (Erik A.H. Okkels)
2016.04.17 – 3. s. e. påske, Oppstandelsesgleden – Joh 16,16-22 (Erik A.H. Okkels)
2016.04.17 – 4. s i påske, Et rom hos Gud – Joh 14,1-11 (Thor Henrik With)
2016.04.10 – 2.s.e. påske, Hyrden trenger seg på – Joh 21,15-19 (Richard Skollevoll)
2016.04.03 – 2.s. i påsketiden, Oppstandelsestro med tvileren Tomas – Joh 20,24-31 (Thor Henrik With)
2016.04.03 – 1.s.e. Påske, Disiplene treffer Jesus – Joh 20,19-31 (Erik A.H. Okkels)

 

2016.01.24 Såmannssøndag – Det kraftige såkornet. Mark 4,26-32 (Erik A.H. Okkels)
2016.01.24 Såmannssøndag – Den hemmelige vekst. Mark 4,26-32
(Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.01.31 Kristi forklarelsesdag – Vi ser Kristi Herlighet. Joh 17,1-8 (Erik A.H. Okkels)
2016.02.14 Første søndag i faste – Begyndt er ikke endt. Matt 16,21-23 (Erik A.H. Okkels)
2016.02.28 Tredje søndag i faste – Jesu makt over åndene. Luk 4,31-37 (Gunnar Andersson)
2016.02.28 Tredje søndag i faste – Det evige livs ord. Luk 22,28-34 (Thor Henrik With)
2016.03.06 Fjerde søndag i faste – Jesus metter 5000. Joh 6,1-15 (Erik A.H. Okkels)
2016.03.06 Fjerde søndag i faste – Det sanne brød. Joh 6,24-36 (Thor Henrik With)
2016.03.13 Maria budskapsdag – Storverk har Gud gjort. Luk 1,46-55 (Thor Henrik With)
2016.03.13 Maria budskapsdag – Gud bryter seg inn i vår verden. Luk 1,39-45 (Richard Skollevoll)
2016.03.13 Maria budskapsdag – Budskapet til Maria. Luk 1,26-38 (Erik A.H. Okkels)
2016.03.17 Fastegudstjeneste – Jesus blir tatt til fange (Sondre Ribe B. Øverby)
2016.03.24 Skjærtorsdag, Den hellige nattverden – Matt 26, 17-29 (Erik A.H. Okkels)
2016.03.24 Skjærtorsdag, Slipp Jesu kjærlighet inn på deg – Joh 13,1-15
(Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.03.25 Langfredag, Pasjonsgudstjeneste, Jesu syv ord på korset (Erik A.H. Okkels)
2016.03.27 Påskedag, Jesus Kristus er oppstanden -Joh 20,1-10 (Erik A.H. Okkels)
2016.03.27 Påskedag, Han er oppstanden, store bud – Joh 20,1-10 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.03.27 –  Påskedag, Han er oppstått – Mark 16,1-7 (Thor Henrik With)

Møter med Curt Westman i Alta

2016.05.24 Vi er Kristi vellukt for Gud (VIII) – 2 Kor 2,14-17 (Curt Westman)
2016.05.24 Men Herren er trofast (VII) – 2 Tess 3,3 (Curt Westman)
2016.05.22 Troens praktiske konsekvens (VI) – 2 Tess 3,1-15 (Curt Westman)
2016.05.22 La ingen bedra dere (V) –  2 Tess 2,1-12 (Curt Westman)
2016.05.21 Utslokk ikke Ånden (IV) – 1 Tess 5,16-24 (Curt Westman)
2016.05.21 Hjelp de svake (III) – 1 Tess 5,12-18 (Curt Westman)
2016.05.20 For dette er Guds vilje (II) – 1 Tess 4,1-3 (Curt Westman)
2016.05.20 Trengsel og glede i DHÅ (I) – 1 Tess 2,1-5 (Curt Westman)

FBB – Mikkel Vigilius i Tromsø

2016.05.12 Luthersk lære og vekkelsesliv (Mikkel Vigilius)

For flere taler av Mikkel Vigilius i Tromsø, gå til Fjellheim misjonsforsamling (NLM) ved å følge denne linken.

1. mai-møter på Jæren

2016.05.01 Herrens tempel – Joh 2,13-21 (Bengt Birgersson)
2016.05.01 Billig nåde eller ren nåde – Joh 1,17 (Bengt Birgersson)
2016.05.01 Samme Gud i det gamle og nye testamentet (Jan Bygstad)
2016.05.01 Hvem er Den Hellige Ånd (Jan Bygstad)
2016.04.30 Hvitere enn snø (Bengt Birgersson)
2016.04.30 Hva er Den Hellige Ånds gjerning (Jan Bygstad)
2016.04.30 Hva kjennetegner evangeliet (Jan Bygstad)

Disse talene er også tilgjengelig på video her (link). På denne siden vil du også finne flere opptak av årets talere, samt flere andre.

FBB – Bibelhelg i Tromsø 26.-28. februar 2016

2016.02.26 Etiske utfordringer i vår tid (Johannes Kleppa)
2016.02.26 Læremessige utfordringer i vår tid (Johannes Kleppa)
2016.02.27 Å være en ordets gjører. Del 1 (Gunnar Andersson)
2016.02.27 Å være en ordets gjører. Del 2 (Gunnar Andersson)
2016.02.28 Tredje søndag i faste – Jesu makt over åndene. Luk 4,31-37 (Gunnar Andersson, fra preken i Tromsø valgmenighet, Det evangelisk lutherske stift i Norge)