Arkiv nye taler

Her finner du oversikt over eldre taler som er lagt ut etter at feilen i prekenarkivet oppstod:

Eldre prekener i DelsiN

2016.09.25 – 18.s.e. Trefoldighet, Det er bare en som er god – Mark 10,17-22 (Erik A.H. Okkels)
2016.09.25 – 19 s. i treenighetstiden, Jesus krever alt – Luk 9,57-62 (Richard Skollevoll)

2016.09.18 – 18. s. i Treenighet, Jesus renser en spedalsk – Mark 1,40-45 (Thor Henrik With)
2016.09.18 – 17.s. i Trefoldighet, Jesus helbreder på sabbaten – Luk 14,1-11 (Erik A.H. Okkels)
2016.09.11 – 16.s.e trefold, Jesus og enkens sønn – Luk 7,11-17 (Erik A.H. Okkels)
2016.09.04 – 16.s. i Treenighet, Likegyldighet og visdom – Matt 11,16-19 (Thor Henrik With)
2016.08.28 -14. s. e. tref, Ti spedalske blir renset – Luk 17, 11-19 (Erik A.H. Okkels)
2016.08.14  – 12.s.e. Trefoldighet, På frukten kjennes treet – Matt 12,33-37 (Erik A.H. Okkels)
2016.07.31 – 10.s.e. Trefoldighet, Anstøt og bekjennelse – Joh 6,66-69 (Thor Henrik With)
2016.07.24 – 10. s. i treenighetstiden, Årvåkne forvaltere – Luk 12,42-48 (Gunnar H. Ødegårdstuen)

2016.07.10 – 8. s. e. pinse, Frykt ikke, frykt Gud – Matt 10,28-33 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.07.03 – 6. s. e. tref, Ikke for å oppheve, men fullbyrde – Matt 5,17-20 (Erik A.H. Okkels)
2016.06.26 – 5. s. e. trefoldighet, Mesteren kaller – Luk 5,1-11 (Erik A.H. Okkels)
2016.06.19 – 5.s. i treenighet, Guds redningsoperasjon – Matt 18,15-18 (Thor Henrik With)

2016.06.19 – 4. s. e. tref, Fri fra dommen – Joh 8,2-11 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.06.12 – 4. s. i treenighetstiden, Høstens Herre og Hans arbeidere – Matt 9,35-38 (Thor Henrik With)
2016.06.05 – 3. s i treenighetstiden, Barns fortrinnsrett – Mark 10,13-16
(Thor Henrik With)
2016.06.05 – 2. s. e. tref, Invitasjon til gjestebud – Luk 14, 16-24 (Erik A.H. Okkels)
2016.05.29 – 1. s. e. tref, Se opp for havesyken – Luk 12,13-21 (Erik A.H. Okkels)
2016.05.22 Trefoldighetes søndag, Gå derfor ut … – Matt 28,16-20 (Erik A.H. Okkels)
2016.05.15 – Pinsedag, Viljen underkaster seg den elskede – Joh 14,23-31 (Richard Skollevoll)
2016.05.08 – 6. s. e. påske, Hellige dem i Sannheten – Joh 17, 9-17
(Josef Birgersson)
2016.05.05 – Kr himmelfarts dag, Oppdrag, avskjed og glede – Luk 24, 46-53 (Erik A.H. Okkels)
2016.05.01 – 6. søndag i påsketiden, Menneskesønnen kom for å tjene – Matt 20,24-28 (Thor Henrik With)

2016.04.24 – 4. s. e. påske, Dere skal elske hverandre – Joh 15,10-17 (Erik A.H. Okkels)
2016.04.17 – 3. s. e. påske, Oppstandelsesgleden – Joh 16,16-22 (Erik A.H. Okkels)
2016.04.17 – 4. s i påske, Et rom hos Gud – Joh 14,1-11 (Thor Henrik With)
2016.04.10 – 2.s.e. påske, Hyrden trenger seg på – Joh 21,15-19 (Richard Skollevoll)
2016.04.03 – 2.s. i påsketiden, Oppstandelsestro med tvileren Tomas – Joh 20,24-31 (Thor Henrik With)
2016.04.03 – 1.s.e. Påske, Disiplene treffer Jesus – Joh 20,19-31 (Erik A.H. Okkels)

 

2016.01.24 Såmannssøndag – Det kraftige såkornet. Mark 4,26-32 (Erik A.H. Okkels)
2016.01.24 Såmannssøndag – Den hemmelige vekst. Mark 4,26-32
(Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.01.31 Kristi forklarelsesdag – Vi ser Kristi Herlighet. Joh 17,1-8 (Erik A.H. Okkels)
2016.02.14 Første søndag i faste – Begyndt er ikke endt. Matt 16,21-23 (Erik A.H. Okkels)
2016.02.28 Tredje søndag i faste – Jesu makt over åndene. Luk 4,31-37 (Gunnar Andersson)
2016.02.28 Tredje søndag i faste – Det evige livs ord. Luk 22,28-34 (Thor Henrik With)
2016.03.06 Fjerde søndag i faste – Jesus metter 5000. Joh 6,1-15 (Erik A.H. Okkels)
2016.03.06 Fjerde søndag i faste – Det sanne brød. Joh 6,24-36 (Thor Henrik With)
2016.03.13 Maria budskapsdag – Storverk har Gud gjort. Luk 1,46-55 (Thor Henrik With)
2016.03.13 Maria budskapsdag – Gud bryter seg inn i vår verden. Luk 1,39-45 (Richard Skollevoll)
2016.03.13 Maria budskapsdag – Budskapet til Maria. Luk 1,26-38 (Erik A.H. Okkels)
2016.03.17 Fastegudstjeneste – Jesus blir tatt til fange (Sondre Ribe B. Øverby)
2016.03.24 Skjærtorsdag, Den hellige nattverden – Matt 26, 17-29 (Erik A.H. Okkels)
2016.03.24 Skjærtorsdag, Slipp Jesu kjærlighet inn på deg – Joh 13,1-15
(Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.03.25 Langfredag, Pasjonsgudstjeneste, Jesu syv ord på korset (Erik A.H. Okkels)
2016.03.27 Påskedag, Jesus Kristus er oppstanden -Joh 20,1-10 (Erik A.H. Okkels)
2016.03.27 Påskedag, Han er oppstanden, store bud – Joh 20,1-10 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2016.03.27 –  Påskedag, Han er oppstått – Mark 16,1-7 (Thor Henrik With)

Møter med Curt Westman i Alta

2016.05.24 Vi er Kristi vellukt for Gud (VIII) – 2 Kor 2,14-17 (Curt Westman)
2016.05.24 Men Herren er trofast (VII) – 2 Tess 3,3 (Curt Westman)
2016.05.22 Troens praktiske konsekvens (VI) – 2 Tess 3,1-15 (Curt Westman)
2016.05.22 La ingen bedra dere (V) –  2 Tess 2,1-12 (Curt Westman)
2016.05.21 Utslokk ikke Ånden (IV) – 1 Tess 5,16-24 (Curt Westman)
2016.05.21 Hjelp de svake (III) – 1 Tess 5,12-18 (Curt Westman)
2016.05.20 For dette er Guds vilje (II) – 1 Tess 4,1-3 (Curt Westman)
2016.05.20 Trengsel og glede i DHÅ (I) – 1 Tess 2,1-5 (Curt Westman)

FBB – Mikkel Vigilius i Tromsø

2016.05.12 Luthersk lære og vekkelsesliv (Mikkel Vigilius)

For flere taler av Mikkel Vigilius i Tromsø, gå til Fjellheim misjonsforsamling (NLM) ved å følge denne linken.

1. mai-møter på Jæren

2016.05.01 Herrens tempel – Joh 2,13-21 (Bengt Birgersson)
2016.05.01 Billig nåde eller ren nåde – Joh 1,17 (Bengt Birgersson)
2016.05.01 Samme Gud i det gamle og nye testamentet (Jan Bygstad)
2016.05.01 Hvem er Den Hellige Ånd (Jan Bygstad)
2016.04.30 Hvitere enn snø (Bengt Birgersson)
2016.04.30 Hva er Den Hellige Ånds gjerning (Jan Bygstad)
2016.04.30 Hva kjennetegner evangeliet (Jan Bygstad)

Disse talene er også tilgjengelig på video her (link). På denne siden vil du også finne flere opptak av årets talere, samt flere andre.

FBB – Bibelhelg i Tromsø 26.-28. februar 2016

2016.02.26 Etiske utfordringer i vår tid (Johannes Kleppa)
2016.02.26 Læremessige utfordringer i vår tid (Johannes Kleppa)
2016.02.27 Å være en ordets gjører. Del 1 (Gunnar Andersson)
2016.02.27 Å være en ordets gjører. Del 2 (Gunnar Andersson)
2016.02.28 Tredje søndag i faste – Jesu makt over åndene. Luk 4,31-37 (Gunnar Andersson, fra preken i Tromsø valgmenighet, Det evangelisk lutherske stift i Norge)