Søkeresultater

Displayname Dato Tittel Bibelsted Tema Bok Type Taler Sted Arr. År Tid
2010.02.14 Hans E Nissen - Joh 12,24-34 - Søndag Før Faste 2010.02.14 Se mot kristi kors Joh 12,24-34 Pasjonstiden Johannes' evangelium Preken gudstjeneste Hans Erik Nissen Tromsø DELSIN 2010 44:55