Søkeresultater

Displayname Dato Tittel Bibelsted Tema Bok Type Taler Sted Arr. År Tid
2020.01.12 Thor H With - 2 S I åpenbaringstiden, Jesus Blir Døpt - Matt 3,13-17 2020.01.12 Jesus blir døpt Matt 3,13-17 Åpenbaringstiden Matteus' evangelium Preken gudstjeneste Thor Henrik With Trondhjem DELSIN 2020 23:45