Søkeresultater

Displayname Dato Tittel Bibelsted Tema Bok Type Taler Sted Arr. År Tid
2018.08.05 Erik A H Okkels - 10 S E Trefoldighet, Verop Over Byer - Matt 11,20-24 2018.08.05 Verop over byer Matt 11,20-24 Treenighetstiden Matteus' evangelium Preken gudstjeneste Erik A. H. Okkels Tromsø 2018 20:41