Søkeresultater

Displayname Dato Tittel Bibelsted Tema Bok Type Taler Sted Arr. År Tid
2014.12.03 Øyvind Samnøy - Kongesønnens Bryllup - Matt 22,1-14 2014.12.03 Kongesønnens bryllup Matt 22,1-14 Bibeltimer Matteus’ evangelium Tema Øyvind Samnøy Alta NN 2014 46:41