Søkeresultater

Displayname Dato Tittel Bibelsted Tema Bok Type Taler Sted Arr. År Tid
2010.10.24 Jan Bygstad - 22 S E Pinse - Matt 11,25-30 2010.10.24 22.s.e. pinse Matt 11,25-30 Treenighetstiden Matteus' evangelium Preken gudstjeneste Jan Bygstad Tromsø DELSIN 2010 26:42