Hva er sant og falskt?

Veivalg: sannhet eller løgn. Kilde: fritt tilgjengelig på Pixabay.

Veivalg: sannhet eller løgn. Kilde: fritt tilgjengelig på Pixabay.

 

 

Tromsø valgmenighet har nylig hatt to bibeltimer som har satt fokus på sannhet og løgn. Dette er noe kirken har strevet med i hele sin historie, hvor falske røster har sneket seg inn for å fordreie budskapet. Noe av det vanskelige har hele tiden vært hvordan sannheten ofte ser ut til å være sannhet. At det er slik, vet vi også gjennom det Bibelen sier at Djevelen skal komme til oss som en lysende engel for å se om han kan lokke med seg noen troende i en falsk tro. Timene gir en grundig innføring i en sant og falskt budskap og sann og falsk kirke med grunnlag i den lutherske bekjennelse og Bibelens vitnesbyrd.

eokkelsDen første timen omhandler Sann og falsk profeti i Det gamle testamente ved prest Erik A. H. Okkels. I den nikenske trosbekjennelse bekjenner vi troen på at det hører med til Den hellige Ånds gjerning, at han har talt til oss gjennom profetene. Det er særlig i Det gamle testamente, at vi høre om profetene, hvordan de taler Guds ord. Gang på gang så står imidlertid ord imot ord, da flere gjør krav på å tale profetisk, å tale på Guds vegne. Da blir det helt avgjørende å vite, hvordan en kan skjelne den sanne profet fra den falske. Dette vil vi se nærmere på i denne bibeltimen. Alle er velkomne til samling om Guds Ord!

Den andre timen har som emne Sann og falsk kirke, også ved prest Erik A. H. OkkelsBåde i Det gamle- og Det nye Testamente er det et gjennomgående tema med den sanne, den sanne gudstjenesten. Det er også et spørsmål i dag: Hvor er den sanne kirken og hvordan identifiserer jeg den? Det er spørsmål som berører både det første, andre og det tredje budet. Altså noe ytterst sentralt i vår gudstro og fromhetsliv. Men igjen, hva betyr den yttre kirken, ritualer, gudstjenesteformer, organisasjoner, medlemsskap i forhold til mitt gudstforhold? Er religion bare et privat forhold, hvor spørsmålet om sann og falsk kirke bare er underordnet og ikke avgjørende? Er den sanne kirken, vi bekjenner troen på, bare en usynlig størrelse?

Timene finner du her (link) (du må bla deg ned til de nyeste talene), eller se enkelttimene under:

Sann og falsk profeti i Det gamle testamentet (link)
Sann og falsk kirke
(link)

Du kan også se under de siste talene i hele arkivet. Bibeltimene er holdt 29. april og 13. mai 2015.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.