Bibelhelg med Jakob Appell – om Herrens bønn

Foto: fra hjemmesiden til Kvillebäcken forsamling, Gøteborg.

Foto: fra hjemmesiden til Kvillebäcken forsamling, Gøteborg.

Helgen 20.-22. februar 2015 ble det arrangert bibelhelg i Tromsø med Jakob Appell. Tema var «Om Herrens bønn» (Fader vår), som ble belyst gjennom tre bibeltimer. Appell tok for seg hva Herrens bønn sier om Gud og hva den sier om oss som mennesker, hvordan vi her fremhever Guds navn, Guds rike og Guds vilje, mens vårt kjød alltid roper etter mitt navn, mitt rike og min vilje. Slik sett blir Fadervår et uttrykk for hvordan vi i praksis kan sette ord på hva det vil si å ikke ha andre guder enn Herren (1. bud). Samtidig gir  disse tre bønner i sammenstilling med de neste bønnene et bilde av bibelordet: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» (Som Fader vår er det, er også dette sitatet fra Bergprekenen, Matt 6,33). Gjennom timene fikk vi også se at Jesus som det korsfestede lam, dypest sett er oppfyllelsen av bønnen. I den siste timen ble dette fokuset forlenget ved å rette blikket mot den dype sammenhengen mellom Fader vår og nattverden og dåpen.

Appell er utdannet teolog fra Församlingsfakultetet i Gøteborg og Concordia teologiske presteseminar i Fort Wayne (Missourisynoden, USA). Appell bor i Gøteborg, og er studierektor/kapellan/lærer ved Forsamlingsfakultetet og Bibelskolen i Gøteborg, prest i Kvillebäcken forsamling (Missionsprovinsen) og styreleder for den nord-europeiske luthersk konfesjonelle ungdomsorganisasjonen Corpus Christi.

Opptak i prekenarkivet

Taler fra bibelhelgen «Om Herrens bønn» (link)
Opptak av Jakob Appell (link)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.