Linker til grundig og god kristen undervisning

Tresnitt fra 1500-tallet "Diet of Augsburg". Fra riksdagen i Augsburg 1530, hvor kansler dr. Christian Beyer leser Confessio Augustana (Den augsburgske bekjennelse) av Phillipp Melanchton for Karl V.

Tresnitt fra 1500-tallet «Diet of Augsburg». Fra riksdagen i Augsburg 1530, hvor kansler dr. Christian Beyer leser Confessio Augustana (Den augsburgske bekjennelse) av Phillipp Melanchton for Karl V. Den ledende rolle blant sachserme i Augsburg var det kansler og Martin Luthers nære venn og velgjører Christian Beyer som spilte med sin 3 timers lange forelesning, som for første gang på en riksdag var på holdt tysk. Kilde: Wikimedia Commons.

Lenkemenyen er nå oppdatert med to hjemmesider som begge har hovedvekten på undervisende stoff. I vår tid, med mye forvirring, kan det vært særskilt nyttig å ta til seg undervisning over sentrale kristne emner. Fra gammelt av stod katekismeundervisningen sterkt og dannet et godt vern for troen og god klangbunn for den evangeliske forkynnelsen på møter og i gudstjenester. De kalte det gjerne for god ved til vekkelsens brann. I dag kjenner mange lite til historiene om Abraham, Samson, David og de sentrale evangeliehistoriene, og langt mindre om de sentrale kristne trossannheter. Da kjenner mange oppriktige kristne på trangen etter å holde seg til «Jesus alene» i undervisning og forkynnelse. Kirkehistorien viser dog dessverre at dette ofte leder til mange merkverdige og gale syn på kristen tro. Selvfølgelig var dette utilsiktet, ja rett ut overraskende for de fleste. Men Bibelen sier jo noe om å skulle være forberedt på å skulle forsvare sin tro (altså ikke med våpen), slik at man kan gjøre rede for sin tro (1 Pet 3,15).

Skal vi ikke derfor bryne oss på de litt mer tungt fordøyelige undervisningstimene? Kanskje kan det være med å beskytte våre forsamlinger og menigheter fra teologisk utglidning? Kanskje kan det være med å vekke noens nådegave til live, den som heter «å prøve ånder» (1 Kor 12,10), og som vår tid er så merkbart fattig på?

Bruk gjerne noen timer på disse hjemmesidene. Mange av talerne er også kjent fra dette arkivet.

Oversikt over ulike nettsider med lydopptak (link)

Lydopptak fra Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) (link)
Församlingsfakultetet i Göteborg har både bibelskole og et teologisk fakultet. Dette er skoler som drives av en frittstående stiftelse (Pibus).

Lydopptak fra Corpus Christi (link)
Årlig kristen konferanse for ungdom og unge voksne med fokus på undervisning. Konferansen samler folk fra Nord-Europa, særskilt de nordiske land, Baltikum og Tyskland.

"Martin Luther's Katekisme av Pastor Fritzsche" av Sarah Lieschke, Lobethal (Syd-Australia) - Eget verk. Lisens gjennom Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther%27s_Catechism_of_Pastor_Fritzsche.jpg#mediaviewer/Fil:Martin_Luther%27s_Catechism_of_Pastor_Fritzsche.jpg

«Martin Luther’s Katekisme av Pastor Fritzsche» av Sarah Lieschke, Lobethal (Syd-Australia) – Eget verk. Lisens gjennom Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther%27s_Catechism_of_Pastor_Fritzsche.jpg#mediaviewer/Fil:Martin_Luther%27s_Catechism_of_Pastor_Fritzsche.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.