Lydopptak (mp3) av Børre Knudsen

Børre Knudsen. Foto: Olav Berg Lyngmo

Børre Knudsen. Foto: Olav Berg Lyngmo

Da har det endelig lyktes redaksjonen å få tak i noen taler av biskop emeritus Børre Knudsen. Knudsen er en av vår tids største systemkritikere, og har betalt mye for å stå prinsippfast på vernet om menneskets liv fra unnfangelse. Det er også sagt om Knudsen at man ikke har hørt ham preke, om man kun har han på opptak. Et slikt utsagn vitner om en som klarer å fange tilhørernes oppmerksomhet. Det er vel også heller sjelden at en forkynner kan fengsle en ungdomsforsamling slik at de uten å vite det blir sittende på en bibeltime fra frokost helt til det ringes inn til lunsj, slik det ryktes at Knudsen har gjort.

Om det er slik at vi mister prekenens fylde ved kun å høre opptaket, så drister vi oss likevel til å påstå at det er verdt tidsbruken å lytte gjennom de bibeltimene vi nå har lagt ut. Det er også lagt ut en del radioopptak fra tiden rundt rettssakene. Redaksjonen jobber med å digitalisere flere opptak av Knudsen, som blir tilgjengeliggjort i arkivet så snart dette er gjort. Opptakene finner du blant annet her:

Opptak av Børre Knudsen (link)

Redaksjonen ønsker også å gjøre oppmerksom på en dokumentarfilm om Børre Knudsen som om kort tid har kinopremiere. En trailer til filmen fins ute på internett, og fins i linken under. Regissør for filmen er Fridtjof Kjæreng i F(x) produksjoner AS.

Trailer til filmen «En prest og en plage» om Børre Kudsen (link)
Facebookside til filmen «En prest og en plage» om Børre Knudsen (link)
Filmselskapets informasjonsside om filmen «En prest og en plage» (link)

Det er også publisert en masteroppgave ved religionsvitenskap på Universitetet i Tromsø om noen av de teologiske røttene til Børre Knudsen, som du finner her:

Børre Knudsen mellom mystikk og kirkekamp (link)
Omtale av masteroppgaven (link)

Husk at hele vårt prekenarkiv er sortert, slik at du i innholdsfortegnelsen kan lete gjennom kirkeåret, predikantene, dato, bibeltekst, osv. Prekenarkivet oppdateres jevnlig med nylig avholdte prekener, taler og bibeltimer. Prekenarkivet har for øyeblikket rundt over 600 prekener fordelt på nærmere 50 forkynnere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.