Taler med advents- og juleinnhold

"Adoration of the Shepherds" av Gerard van Honthorst, 1622. Bildet fins på Wallraf-Richartz-Museum. Kilde: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

«Adoration of the Shepherds» av Gerard van Honthorst, 1622. Bildet fins på Wallraf-Richartz-Museum. Kilde: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

Juleforberedelsene har vel tatt de fleste av oss, og det vaskes, bakes, julegaver pakkes inn og det pyntes i alle kriker og kroker. Men kanskje har du lyst å sette deg ned å dvele over tematikken rundt advent og jul. I prekenarkivet fins det mange taler med tematikk fra advent og jul, siden arkivet også kan sorteres etter kirkeåret. For å komme til talene, se linker nederst på siden.

Advent betyr komme, og det er Jesu komme som et menneske og hans komme for å hente sine ved tidens ende det dreier seg om. Mysteriet står i fokus, og det er mysteriet om Gud som ble menneske. Men det også mysteriet om Gud gir oss sitt ord, et ord vi akter lite og smått, men som vi skal ha vår tillit til. Derfor oppfordres vi i adventstiden til å stå fast på Guds ord, og det advares mot å la vranglæren få rom hos oss, enten i det skjulte eller ved vår bekjennelse eller vårt liv.

Julen handler om Jesusbarnet i krybben, men det er også tiden for Stefanusdagen, martyrdagen. Det ligger innebygd en spenning og dramatikk i dette, som gjør at de som blir stående med Jesus som sin frelser, også får se at dette kan komme til å koste relativt mye. Gud kommer til jomfru Maria allerede ved befruktelsen, og Gud er også i fosteret, en utfordrende tanke for vårt samfunn der den rådende tanke er at barnets liv starter ved fødselen (ev. noen måneder ut i svangerskapet). Men julen er fremfor alt en gledeshøytid, der Gud ser til det som er lite og fattig, som ikke aktes for noe i våre øyne. Med våre øyne ser det ut til at både Stefanus og Jesus ikke får noe velsignelse, mens ting ser helt annerledes i Guds øyne. Forunderlige Gud.

Linker:

Taler fra adventstiden
Taler fra juletiden
Taler sortert etter kirkeåret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.