Taler om islam

Det er gått over sju år siden disse talene har blitt holdt, og mange personer har ønsket at disse talene kunne bli gjort tilgjengelig. I sin tid var tanken at det skulle trykkes CD’er med talene, men arbeidspress stoppet fremgangen i dette. Vi er derfor takknemlig for å kunne tilgjengeliggjøre disse her i vårt prekenarkiv.

Prost emeritus Andreas Skollevoll. Tidligere prest i Trefoldighetskirken i Arendal, Berg på Senja og Harstad. Foto: privat.

Prost emeritus Andreas Skollevoll. Tidligere prest i Trefoldighetskirken i Arendal, Berg på Senja og Harstad. Foto: privat.

Det er prost emeritus Andreas Skollevoll som holder talene. På sine gamle dager har han satt seg inn i islam og Koranen. Han deltok i mange debatter i flere aviser om emnet, og ble av mange regnet som en av de mer kyndige debattantene som ikke hadde utdannelse i islam eller verdensreligionene. De talene som er publisert her er den lengste forelesningsserien om emnet som Skollevoll holdt, og også den eneste hvor han hadde gleden av å ha flere muslimer i salen.

Andreas Skollevoll er klar over at han står på utsiden å skal forsøke å forstå islam. Da syns han det samtidig var viktig å få tak i tradisjonene som gjør at noen surer i Koranen for en muslim ikke har full gyldighet, men skal forstås i lys av senere (yngre) surer som gjerne hadde et mindre forsonende uttrykk, spesielt mot kristne og muslimer. Dette er ikke alltid like fremtredende i debatten om islam i Norge, og mange er kanskje heller ikke klar over disse fortolkningstradisjonene i islam.

Fra tidligere er Andreas Skollevoll mest kjent for å ha nektet den liberale professoren Jakob Jervell prekestolen, og de utallige debattene og diskusjonene som fulgte i kjølvannet. Skollevoll har i flere tiår vært aktiv debattant i både lokal og rikspresse.

Talene finner du i arkivet vårt. Du kan også bruke noen av følgende linker:

Se under møteserier og bibeltimer (link)

Se under predikanter (link)

Se under emnet «om islam» (link)

Illustrasjon av FirasMT. Kilde: www.flickr.com/photos/firas1/1261832100

Illustrasjon av FirasMT. Kilde: www.flickr.com/photos/firas1/1261832100

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.