Opptak fra jubileumshelg i Tromsø

Denne helgen (27.-29. september) feirer Tromsø Valgmenighet sitt 10-årsjubileum. Eller kanskje skal man spørre som mange har gjort denne helgen: «Er menigheten egentlig 10 år? Er vi ikke egentlig en videreføring av den menighet som alltid har vært?» Det er med et visst vemod vi registrerer avstanden som er blitt mellom Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN/Valgmenighetene) og Den norske kirke (Dnk). Dette handler ikke om at man bare vil hegne om det gamle, men først og fremst ønske om å ta vare på det gamle budskapet om frelsen og korset, slik det kommer til uttrykk i vår Bibel og i våre felleskirkelige og lutherske bekjennelser.

Nyhetssak fra jubileumshelgen finner du her (link). Artikkelen inneholder også flere bilder, og har link til nyhet publisert på hjemmesidene til Missionsprovinsen i Sverige.

Taler fra helgen finner du i vårt prekenarkiv, eller gjengitt under:

Taler fra 10-årsjubileet for Tromsø Valgmenighet (link)

Taler fra ulike jubileum i Tromsø (link)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.