De nyeste talene må du hente her !!

Oppdatert 17.12.2017 !!

 

 

 

Prekener fra gudstjenester

2017.12.17 – 3. s. i advent, Frelsens horn – Luk.1,67-80 (Erik A. H. Okkels) Ny!!
2017.12.10 – 2. s. i advent, Ventetid og arbeidstid – Luk 12,35-40 (Erik A. H. Okkels) Ny!!
2017.12.03 – 1. s. i advent, Jesus preker på sabbaten – Luk 4,16-22a (Thor Henrik With) Ny!!
2017.11.26 – 24. s. e. trefoldighet, Evig liv og dom ved Sønnen – Joh 5, 24-29 (Thor Henrik With) Ny!!
2017.11.12 – 23. s. e. Pinse, Kongens regnskap – Matt 18,21-35 (Torgeir Agøy) Ny!!
2017.11.05 – Allehelgensdag, Å, tenk når engang … – Matt 5,1-12
(Erik A. H. Okkels)
Ny!!
2017.10.29 – Bots- og bededag, Bot og omvendelse – Matt 3,7-12 (Erik A. H. Okkels) Ny!!
2017.10.22 -19.s.e.Trefoldighet, Hvem kan tilgi synder – Matt 9,1-8
(Erik A. H. Okkels)
Ny!!
2017.10.08 – 18. s. e. Pinse, Ny vin i nye skinnsekker – Mark 2,18-28
(Knut Alfsvåg)
Ny!!
2017.10.01 – 16. s. e. trefoldighet, Herren over dødens makt – Luk 7,11-17 (Erik A. H. Okkels) Ny!!
2017.09.24 – 16. s. e. Pinse, Vær ikke bekymret for noe – Matt 6,24-34 (Erik A. H. Okkels)
2017.09.10 -13. s. e. trefoldighet, Barmhjertige handlinger – Luk 10, 23-37
(Erik A. H. Okkels)

2017.09.03 – 13. s i treenighetstiden, Evne og talent – Matt 25,14-30 (Thor Henrik With)
2017.08.27 – 12.s.i Treenighetstiden, Den rettferdige toller – Luk 18,9-14 (Erik A.H. Okkels)

2017.08.20 – 10 søndag i treenighetstiden, Kjærlighet og vrede – Matt 23,37-39 (Thor Henrik With)
2017.08.20 – 11.s.e.pinse, Hva som tjener til vår fred – Luk 19,41-48 (Erik A.H. Okkels)

2017.08.06 – 8. s. e. treffoldighet, En romslig kirke – Matt 7,15-21 (Erik A.H. Okkels)

Grunnet en akkumulert feil i databasen, er prekenarkivet for øyeblikket ikke i funksjon som normalt. På denne siden finner du link til alle talene som er kommet ut siste tiden.

2017.07.30 – 7. s. e.- Trefoldighet, Brød til fire tusen – Mark 8,1-9 (Thor Henrik With)
2017.07.16 – 6. s. e. Pinse, Mesteren kaller – Luk 5,1-11 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2017.07.09 – 5. s. e. Pinse, Vokt deg for dømmesyke – Matt 7,1-5 (Erik A.H. Okkels)
2017.06.18 – 1. s. e. tref, Rikdommens store fare – Luk 16,19-31
(Erik A.H. Okkels)

2017.06.05 – 2.Pinsedag, Guds frelsesvilje -Joh 3,16-21 (Gunnar H. Ødegårdstuen)
2017.06.04 – Pinsedag, Apostlenes oppdrag – Joh 20,19-23
(Thor Henrik With)

2017.05.28 – 6. s. e. påske, Åndens vitnesbyrd – Joh 15,26-16,4 (Erik A.H. Okkels)
2017.05.25 – Kristi himmelfartsdag, Oppdrag, avskjed og glede – Luk 24,46-53
(Gunnar H. Ødegårdstuen)
2017.05.25 – Kr. Himmelfartsdag, Skriftene blir åpnet – Luk 24,44-53 (Erik A.H. Okkels)
2017.05.14 – 4.s.e. påske, Ånden lærer om synd, rettferdighet og dom – Joh 16,5-15
(Erik A.H. Okkels)
2017.05.14 – 5. s. i Påsketiden, Det sanne vintre – Joh 15,1-8
(Thor Henrik With)
2017.05.07 – 3. s. e. Påske, En kort tid – Joh 16,16-22
(Erik A.H. Okkels)
2017.04.30 – 2.s.e. Påske, Den gode Hyrden – Joh 10,11-16
(Erik A.H. Okkels, med samisk tolk)
2017.04.30 – 2.s.e. Påske, Den gode gjeteren – Joh 10,11-16
(Thor Henrik With)
2017.04.23 – 1.s.e. Påske, Salig er de som tror – Joh 20,19-31
(Erik A.H. Okkels)

2017.04.17 – 2. påskedag, Jesus og Emmaus-vandrerne – Luk 24,13-35 (Erik A.H. Okkels)
2017.04.16 – Påskedag, Visst er Herren oppstanden – Matt 28,1-10 (Thor Henrik With)
2017.04.14 – Langfredag, fra lidelseshistorien – Joh 18,1-19,30
(Thor Henrik With)
2017.04.14 – Langfredag, lidelseshistorien – 7. og 8. lesning (Erik A.H. Okkels)
2017.04.13 – Skjærtorsdag, Ved herrens bord – Matt 26,17-29
(Gunnar H. Ødegårdstuen)
2017.04.09 – Palmesøndag, Kongen kommer – Joh 12,12-24
(Thor Henrik With)
2017.04.09 – Palmesøndag, En fest for Jesus – Joh 12,1-13
(Erik A.H. Okkels)
2017.04.04 – Fastegudstjeneste, Underveis la Via Dolorosa
(Erik A.H. Okkels)
2017.03.26 – Maria budskapsdag, Hun skal føde verdens frelser – Luk 1,26-38 (Thor Henrik With)

2017.03.26 – Maria budskapsdag, Maria skal føde Jesus, verdens Frelser – Luk 1,26-38 (Erik A.H. Okkels)
2017.03.22 – Fastegudstjeneste, Over Kedron og Sjelekampen (Erik A.H. Okkels)
2017.03.19 – 3.s.i fastetiden – Jesu makt over de onde ånder – Luk 11,14-28 (Richard Skollevoll)

2017.03.12 – 2.s. i faste, En ropende tro – Matt 15,2-28 (Erik A.H. Okkels)
2017.03.05 – 1.s. i Faste, Ordet fra Guds munn er ord til  frelse – Matt 4,1-10 (Thor Henrik With)
2017.03.05 – 1.s. i Faste, Jesus fristes – Matt 4,1-11 (Bengt Birgersson)

2017.02.26 – Søndag før faste, Herre, må jeg få synet – Luk 18,31-43 (Erik A.H. Okkels)

2017.02.19 – Kristi forklarelsesdag, Mennesket møter det hellige – Matt 17,1-9 (Thor Henrik With)
2017.02.12 – Såmannssøndag, Noe falt i god jord – Luk 8,4-15 (Erik A.H. Okkels
)
2017.02.05 – 5.s.i åp.tiden – Barn, syndene dine er deg forlatt – Mark 2,1-12 (Richard Skollevoll)

2017.01.29 – 3. s. e. Kr. åp., Jesus åpenbarer et fjernunder – Matt 8,1-13 (Erik A.H. Okkels)
2017.01.29 – 4.s.i åpenbaringstiden. Min sjel, lovsyng Herren – Sal 146 (Richard Skollevoll)
2016.01.22 – 2. s. e. Kr. åpenbaringsdag, Jesus i bryllup – Joh 2,1-11 (Erik A.H. Okkels)
2017.01.08 – Kristi Åpenbaringsdag, Konger fra Østen – Matt 2,1-12 (Erik A.H. Okkels)
2017.01.01 – Nyttårsdag, Jesu navngivning – Luk 2,21 (Erik A.H. Okkels)

2016.12.25 – Juledag, En frelser er oss født i dag – Luk 2,1-20 (Gunnar H. Ødegårdstuen)

2016.12.24 – Julaften, Jesus fødes i Betlehem – Luk 2,1-20 (Erik A.H. Okkels)
2016.12.11 – 3.s. i Advent, Han som skulle komme, er kommet – Matt 11,2-10 (Erik A.H. Okkels)
2016.12.04 – 2.s.i adv, Menneskesønnens komme – Luk 21,25-36 (Erik A.H. Okkels)
2016.11.27 – 1.s. i Advent, En konge på eselryggen – Matt 21,1-11 (Erik A.H. Okkels)

2016.11.13 – 25.s.e. Trefoldighet, Guds rike iblant dere – Luk 17,20-30 (Erik AH Okkels)
2016.11.06 – Allehelgens søndag, Jesu disiplers salige lønn – Matt 5,1-12 (Erik A.H. Okkels)
2016.11.06 – Allehelgensdag, Saligprisningene – Matt 5,1-12 (Thor Henrik With)

2016.10.30 – Bots og bededag, De bortkomne sønner – Luk 15,11-32 (Gunnar Johnstad)
2016.10.23 – 22. s. e. tref., Han som ikke ville tilgi – Matt 18, 21-35 (Erik A.H. Okkels)
2016.10.23 – 22.s.e. trefoldighet, Hvordan behandle en bror som synder – Matt 18,15-20 (Torgeir Agøy)
2016.10.16 – 22.s. i treenigheten, Lignelsen om Den Barmhjertige – Luk 10,25-37 (Erik AH Okkels)

2016.10.16 – 22 s. i treenighetstiden, Hvordan lære kjærlighetens kunst – Luk 10,25-37 (Richard Skollevoll)
2016.10.09 – 20. s. i. trefoldighet, Barna og Guds rike – Mark 10,13-16 (Thor Henrik With)

2016.10.02 – 20 s i treenighetstiden, Den største i himlenes rike – Matt 18,1-11 (Thor Henrik With)

Kirkens reformasjon – Temahelg 6.-8. oktober i Tromsø

2017.10.06 – Luther og reformasjonen i Tyskland (Knut Alfsvåg) Ny!!
2017.10.06 – Den hellige dåp og rettferdiggjørelsen ved tro
(Samuli Siikavirta) Ny!! Engelsk tale
2017.10.07 – Den hellige dåp og overgang til annet herredømme (Samuli Siikavirta) Ny!! Engelsk tale
2017.10.07 – Luther og jødene (Knut Alfsvåg) Ny!!
2017.10.07 – Den hellige dåp og det kristne liv
(Samuli Siikavirta) Ny!! Engelsk tale
2017.10.07 – Kirkens kjennetegn – med svar på spørsmål
(Knut Alfsvåg) Ny!!

 

Fra Stiftsmøtet i Tromsø 8. oktober 2016

Stiftsmøtet er det øverste organet i DelsiN, og kan sammenlignes med en generalforsamling. I tilknytning til Stiftsmøtet ble det avholdt et åpent møte med informasjon og andakt lørdag kveld, samt gudstjeneste søndag formiddag. Mer fra møtet vil etter hvert komme på hjemmesiden (link) og Facebook (link). Preken fra gudstjenesten finner du under neste overskrift på denne siden.

2016.10.08 – Hvor vi står som stift og hvor vi går som stift (biskop i DelsiN, Thor Henrik With) Anbefalt!
2016.10,08 – Om Kirkens fellesskap – 2 Joh (prost Bengt Birgersson fra søsterkirken Missionsprovinsen i Sverige) Anbefalt!

1. mai møter på Jæren 2017

2017.05.01 – Har vi samme Gud i  GT og NT (Jan Bygstad)
2017.05.01 – Skapelse eller evolusjon (Jogeir Lianes)

Prekener av prest Jon Syver Norbye, Lavangen

2017.01.01 – Jesu navnedag – Luk 2,21 (Jon Syver Norbye)
2016.12.25 – Juledag – Joh 1,1-14 (Jon Syver Norbye)
2016.12.11 – 3.s. i Advent, Den hellige vei – Jes 35,1-10 (Jon Syver Norbye)
2016.10.02 – 20.s. i Treenighetstiden,Hvem er størst – Matt 18,1-11 (Jon Syver Norbye)
2016.07.31 – 11.s. i Treenighetstiden, Virkelig fri – Joh 8,31-36 (Jon Syver Norbye)
2016.07.17 – 9.s. i Treenighetstiden, Døm ikke – Luk 6,36-42 (Jon Syver Norbye)
2016.06.19 – 5.s. i Treenighetstiden, Sau på villspor – Matt 18,12-18 (Jon Syver Norbye)
2016.05.22 – Treenighetssøndag, Gud kaller – Jes 6,1-8 (Jon Syver Norbye)
2016.05.17 – Grunnlovsdag, Den takknemlige samaritan – Luk 17,11-19 (Jon Syver Norbye)
2016.04.24 – 4.s.e. Påske, Jesus ber for sine – Joh 17,6-11 (Jon Syver Norbye)
2016.02.28 – 3.s. i Faste, Jesus ba for Peter – Luk 22,28-34 (Jon Syver Norbye)
2015.12.13 – 3.s. i Advent, Profetordet – 2.Pet 1,19-21 (Jon Syver Norbye)
2015.10.11 – 20.s. i Treenighetstiden, Ekteskap og skilsmisset – Mark 10,2-9 (Jon Syver Norbye)

 

Bibeluke med FBB. Taler Øyvind Samnøy, 28. mars-2. april

2017.04.01 – Peter fornekter Jesus – Mark 14,66-72 (Øyvind Samnøy)
2017.04.01 – Jesus ber for mordere og trøster en røver – Luk 23,32-43 (Øyvind Samnøy)
2017.03.31 Det kristne hjemmet – Ef 4,1.22-32; 5,22-33 (Øyvind Samnøy)

2017.03.30 Livet i lys av evigheten – Matt 24,29-31.37-51 (Øyvind Samnøy)
2017.03.28 Hør dere himler, og lytt, du jord – Jes 1,1-20 (Øyvind Samnøy)
2017.03.29 De ti bud – 2 Mos 20,1-21 (Øyvind Samnøy)

Bibelhelg med FBB. Taler Bengt Birgersson, 3.-5. mars 2017

2017.03.04 – Den aronittiske velsignelse – 4Mos 6,22-27 (Bengt Birgersson)
2017.03.04 – Marta, Marta – Luk 10,41-42 (Bengt Birgersson)

2017.03.03 Kledd i Kristi rettferdighet (Bengt Birgersson)

Bibelhelg. Taler Jan Tore Olsen, 6.-8. januar 2017

2017.01.06 Gi akt på Jesus – Heb 3,1 (Jan-Tore Olsen)
2017.01.07, kl 17 Ved tro – Heb 11,1-40 (Jan-Tore Olsen)

2017.01.07, kl 19 Troens kamp, fra Heb 12 (Jan-Tore Olsen)

2017.01.08 Troens live – Heb 12,18ff (Jan-Tore Olsen)

Bibelhelg med FBB. Taler Gunnar Johnstad, 28.-29. november 2016

2016.10.29 – Det kristne håpet – 1Pet 1,3 (Gunnar Johnstad)
2016.10.29 – Så lenge det er håp, er det liv – Sal 39,5-7 (Gunnar Johnstad)
2016.10.28 – Det er stadig kortere tid igjen…. -1Kor 7,29-31 (Gunnar Johnstad)

Se eldre taler her!! (link)

Legg inn en kommentar