De nyeste talene må du hente her !!

Fra og med 10.11.2018 skal prekenarkivet igjen fungere som normalt. Nye prekener finner dere på høyresiden på hovedsiden, eller i fanen «Alle taler».

Denne siden ble sist oppdatert 04.11.2018 !! Denne manuelle prosessen blir ikke videreført lenger, da prekenarkivet fungerer som normalt.

 

 

 

 

 

Temahelg 2018 med pastor Samuli Siikavarta, Ph.D (Helsingfors, Finland) Ny!! Siikavirta speaks in english.

2018.10.12 – Fester og helligdager i GT – hvilken betydning har de for den kristne gudstjenesten (Samuli Siikavirta) New!! Siikavirta speaks in english.
2018.10.12 – Lammets bryllupsfest (Samuli Siikavirta) New!! Siikavirta speaks in english.
2018.10.13 – Hvem tjener hvem i gudstjenesten (Samuli Siikavirta) New!! Siikavirta speaks in english.
2018.10.13 – Fra gudstjenesten i kirken til livets gudstjeneste (Samuli Siikavirta) New!! Siikavirta speaks in english.

Prekener fra gudstjenester

2018.11.04 – Alle Helgens Dag, Kristus. Lys og Salt i oss – Matt 5,13-16 (Erik A. H. Okkels) Ny!!
2018.10.28 – Bots- og bededag, Den smale vei – Matt 7,7-14 (Erik A. H. Okkels) Ny!!
2018.10.21 – 22. s. i treenighetstiden, Lysets barn – Joh 12,35-36 (Thor Henrik With) Ny!!
2018.10.14 – 21. s. i Trenighetsiden, Barnas fortrinnsrett hos Jesus – Mark 10,13-16 (Thor Henrik With) Ny!!
2018.10.07 – 20.s. i Trenighetstiden, Det Gud har føyd sammen – Mark 10,2-9 (Thor Henrik With) Ny!!
2018.09.23 – 17.s.e. trefoldighet, Sannheten frigjør – Joh 8,31-36 (Erik A. H. Okkels)
2018.09.23 – 18. s. i i treenighetstiden, Offiseren i Kapernaum – Matt 8,5-13 (Thor Henrik With)
2018.09.09 – 15. s. e. tref, Jesus besøker Marta og Maria – Luk 10,38-42 (Erik A. H. Okkels)
2018.09.09 – 16. s. i treenighetstiden, Salige er dere når de forfølger dere – Matt 5,10-12 (Thor Henrik With)
2018.09.02 – 14. s. e. tref, De ti spedalske – Luk 17,11-19 (Erik A. H. Okkels)
2018.08.26 – 13. s. e. trefoldighet, Elsk dine fiender – Matt 5,43-48 (Erik A. H. Okkels)
2018.08.26 – 14.s.i treenighetstiden, Troskap og tjeneste – Luk 17,7-10 (Thor Henrik With)
2018.08.19 – 13.s.i treenighetstiden, Gode og dårlige forvaltere – Luk 12,41-48 (Thor Henrik With)
2018.08.05 – 10. s. e. trefoldighet, Verop over byer – Matt 11,20-24 (Erik A. H. Okkels)
2018.07.29 – Olavsdagen-Olsok, Etterfølgelse – Luk 9,23-26 (Ole Fredrik Kullerud)
2018.07.15 – 7.s.e. trefoldighet, Frykt Gud, Han har omsorg – Matt 10,28-31 (Thor Henrik With)
2018.07.08 – 7.s. i treenighet, Jesus vender oss om og gir oss evangeliet – Luk 19,1-10 (Thor Henrik With)
2018.06.24 – Sankthansdagen, Du er større enn døperen – Matt 11,7-14 (Thor Henrik With)
2018.06.24 – 5.s.e. pinse, Hvem kaster den første steinen – Joh 8,2-11 (Gunnar Helge Ødegårdstuen)
2018.06.17 – 4 si treen.tiden, Følg etter Jesus – Matt 16,24-28 (Thor Henrik With)
2018.06.17 – 4.s.e. Pinse, Den bortkomne sønn – Luk 15,11-32
(Erik A. H. Okkels)
2018.06.10 – 2. s. e. trefoldighet, Det koster å være disippel – Luk 14,25-35
(Erik A. H. Okkels)
2018.06.03 – Mammons store fare – Luk12,13-21
(Erik A. H. Okkels)

2018.05.27 – 1.s.i treenighetstiden, Sønnen åpenbarer alt, for små mennesker – Luk 10,21-24 (Thor Henrik With)
2018.05.21 – 2. Pinsedag, Jesu fred – Joh 14,23-31 (Erik A. H. Okkels)
2018.05.20 – Pinsedag, Ånden er kommet, slik Jesus lovte – Joh 14,15-21
(Thor Henrik With)
2018.05.13 – 16. s. e. påske. Helliget i Ordets sannhet – Joh 17, 9-17 (Torgeir Agøy)
2018.05.13 – Søndag før Pinse, Guds Frelserplan – Joh 3,16-21 (Thor Henrik With)
2018.05.10 – Kr himmelfarts dag, Jesus åpner disiplers forstand – Luk 24,46-53
(Erik A. H. Okkels)
2018.04.29 – 5. s. i påsketiden, Guds rike – virket bittelite, ble kjempestort – Luk 13, 18-21
(Thor Henrik With)

2018.04.29 – 4. s. e. Påske, Bud og kjærlighet hører sammen – Joh 15,10-17 (Erik A. H. Okkels)
2018.04.22 – 3. s. e. påske, Jesus er vegen – Joh 14,1-11 (Erik A. H. Okkels)
2018.04.08 – 2. s. i påsketiden, Jesus og Peter – Joh 21,15-19
(Thor Henrik With)

2018.04.08 – 1.s.e påske, Gjenmøte med den oppstandne – Joh 21,1-14 (Erik A. H. Okkels)
2018.04.02 – 2.Påskedag, Graven er tom – Joh 20,11-18 (Erik A. H. Okkels)
2018.04.01 – Påskedag, Graven er tom – Matt 28,1-10 (Thor Henrik With)
2018.03.30 – Langfredag, Glimt fra Jesu lidelseshistorie – Joh 18,1-19,30 (Thor Henrik With)
2018.03.29 – Skjærtorsdag, Jesus vasker føtter – Joh 13,1-15 (Thor Henrik With)
2018.03.25 – Palmesøndag, Kongelig inntog i Jerusalem – Joh 12,12-24 (Erik A. H. Okkels)
2018.03.18 – Maria budskapsdag, Min sjel opphøyer Herren – Luk 1,45-55
(Thor Henrik With)

2018.03.11 – Midtfaste, Mat i fjellet – Joh 6,1-15 (Erik A. H. Okkels)
2018.03.11 – 4. s. i faste, Livets brød – Joh 6,24 (Thor Henrik With)
2018.02.25 – 2. s i fastetiden, Han elsket oss først – Luk 7, 36-50 (Thor Henrik With)
2018.02.25 – 2. søndag i faste, Jesus og en synder – Luk 7, 36-50 (Torgeir Agøy)
2018.02.18 – 1. s. i faste, Satan frister Jesus – Matt 4,1-11 (Erik A. H. Okkels)
2018.02.11 – Søndag før faste, Hvetekornet må dø – Joh 12,24-33 (Erik A. H. Okkels)
2018.02.04 – Kristi forklarelsesdag, Sønnen herliggjør Faderen – Joh 17,1-8 (Erik A. H. Okkels)
2018.01.28 – Såmannssøndag, Noe falt i god jord – Luk 8,4-15
(Erik A. H. Okkels
)
2018.01.21 – 3 s i Åp.tiden, Hun som drakk levende vann – Joh 4,4-26 (Thor Henrik With)
2018.01.21 – 2. s. e. Kr. åpenbaringsdag, Kvinnen ved brønnen – Joh 4,5-26 (Erik A. H. Okkels)

2018.01.14 – 1. s. e. Kr. åpenbaringsdag, Guds Sønn og Josefs adoptivsønn – Luk 2,41-52 (Erik A. H. Okkels)
2018.01.07 – Kr åpenbaringsdag, Barnet i Nasaret – Luk 2,40-53 (Thor Henrik With)

2018.01.07 – Kr. Åpenbaringsdag, Verdens lys – Joh 8,12 (Ole Fredrik Kullerud)
2018.01.01 – Nyttårsdag, Jesu navnedag – Matt 1,20-21 (Erik A. H. Okkels

2017.12.26 – 2. juledag, Stefanusdagen, Martyrdagen – Matt 10,32-39 (Erik A. H. Okkels)
2017.12.24 – Julaften, Lyset er kommet til Betlehem – Luk 2,1-20 (Erik A. H. Okkels)
2017.12.17 – 3. s. i advent, Frelsens horn – Luk.1,67-80 (Erik A. H. Okkels)
2017.12.10 – 2. s. i advent, Ventetid og arbeidstid – Luk 12,35-40 (Erik A. H. Okkels)
2017.12.03 – 1. s. i advent, Jesus preker på sabbaten – Luk 4,16-22a (Thor Henrik With)
2017.11.26 – 24. s. e. trefoldighet, Evig liv og dom ved Sønnen – Joh 5, 24-29 (Thor Henrik With)
2017.11.12 – 23. s. e. Pinse, Kongens regnskap – Matt 18,21-35 (Torgeir Agøy)
2017.11.05 – Allehelgensdag, Å, tenk når engang … – Matt 5,1-12 (Erik A. H. Okkels)

2017.10.29 – Bots- og bededag, Bot og omvendelse – Matt 3,7-12 (Erik A. H. Okkels)

Grunnet en akkumulert feil i databasen, er prekenarkivet for øyeblikket ikke i funksjon som normalt. På denne siden finner du link til alle talene som er kommet ut siste tiden.

Se eldre taler her!! (link)

Bibelhelg med FBB. Talere: Jon Syver Norbye, Thor Fremmegård og John-Terje Sørensen, 23.-24. februar 2018

2018.02.24 – Ditt ord er sannhet – Joh 17,17 (John-Terje Sørensen)
2018.02.24 – Hva forkynner Jesu kors (Thor Fremmegård)
2018.02.23 – Mitt rike er ikke av denne verden – Joh 18,36 (Jon Syver Norbye)

Kirkens reformasjon – Temahelg 6.-8. oktober i Tromsø

2017.10.06 – Luther og reformasjonen i Tyskland (Knut Alfsvåg)
2017.10.06 – Den hellige dåp og rettferdiggjørelsen ved tro
(Samuli Siikavirta) Engelsk tale
2017.10.07 – Den hellige dåp og overgang til annet herredømme (Samuli Siikavirta) Engelsk tale
2017.10.07 – Luther og jødene (Knut Alfsvåg)
2017.10.07 – Den hellige dåp og det kristne liv
(Samuli Siikavirta) Engelsk tale
2017.10.07 – Kirkens kjennetegn – med svar på spørsmål
(Knut Alfsvåg)

Fra Stiftsmøtet i Tromsø 8. oktober 2016

Stiftsmøtet er det øverste organet i DelsiN, og kan sammenlignes med en generalforsamling. I tilknytning til Stiftsmøtet ble det avholdt et åpent møte med informasjon og andakt lørdag kveld, samt gudstjeneste søndag formiddag. Mer fra møtet vil etter hvert komme på hjemmesiden (link) og Facebook (link). Preken fra gudstjenesten finner du under neste overskrift på denne siden.

2016.10.08 – Hvor vi står som stift og hvor vi går som stift (biskop i DelsiN, Thor Henrik With) Anbefalt!
2016.10,08 – Om Kirkens fellesskap – 2 Joh (prost Bengt Birgersson fra søsterkirken Missionsprovinsen i Sverige) Anbefalt!

1. mai møter på Jæren 2017

2017.05.01 – Har vi samme Gud i  GT og NT (Jan Bygstad)
2017.05.01 – Skapelse eller evolusjon (Jogeir Lianes)

Prekener av prest Jon Syver Norbye, Lavangen

2017.01.01 – Jesu navnedag – Luk 2,21 (Jon Syver Norbye)
2016.12.25 – Juledag – Joh 1,1-14 (Jon Syver Norbye)
2016.12.11 – 3.s. i Advent, Den hellige vei – Jes 35,1-10 (Jon Syver Norbye)
2016.10.02 – 20.s. i Treenighetstiden,Hvem er størst – Matt 18,1-11 (Jon Syver Norbye)
2016.07.31 – 11.s. i Treenighetstiden, Virkelig fri – Joh 8,31-36 (Jon Syver Norbye)
2016.07.17 – 9.s. i Treenighetstiden, Døm ikke – Luk 6,36-42 (Jon Syver Norbye)
2016.06.19 – 5.s. i Treenighetstiden, Sau på villspor – Matt 18,12-18 (Jon Syver Norbye)
2016.05.22 – Treenighetssøndag, Gud kaller – Jes 6,1-8 (Jon Syver Norbye)
2016.05.17 – Grunnlovsdag, Den takknemlige samaritan – Luk 17,11-19 (Jon Syver Norbye)
2016.04.24 – 4.s.e. Påske, Jesus ber for sine – Joh 17,6-11 (Jon Syver Norbye)
2016.02.28 – 3.s. i Faste, Jesus ba for Peter – Luk 22,28-34 (Jon Syver Norbye)
2015.12.13 – 3.s. i Advent, Profetordet – 2.Pet 1,19-21 (Jon Syver Norbye)
2015.10.11 – 20.s. i Treenighetstiden, Ekteskap og skilsmisset – Mark 10,2-9 (Jon Syver Norbye)

 

Bibeluke med FBB. Taler Øyvind Samnøy, 28. mars-2. april

2017.04.01 – Peter fornekter Jesus – Mark 14,66-72 (Øyvind Samnøy)
2017.04.01 – Jesus ber for mordere og trøster en røver – Luk 23,32-43 (Øyvind Samnøy)
2017.03.31 Det kristne hjemmet – Ef 4,1.22-32; 5,22-33 (Øyvind Samnøy)

2017.03.30 Livet i lys av evigheten – Matt 24,29-31.37-51 (Øyvind Samnøy)
2017.03.28 Hør dere himler, og lytt, du jord – Jes 1,1-20 (Øyvind Samnøy)
2017.03.29 De ti bud – 2 Mos 20,1-21 (Øyvind Samnøy)

Bibelhelg med FBB. Taler Bengt Birgersson, 3.-5. mars 2017

2017.03.04 – Den aronittiske velsignelse – 4Mos 6,22-27 (Bengt Birgersson)
2017.03.04 – Marta, Marta – Luk 10,41-42 (Bengt Birgersson)

2017.03.03 Kledd i Kristi rettferdighet (Bengt Birgersson)

Bibelhelg. Taler Jan Tore Olsen, 6.-8. januar 2017

2017.01.06 Gi akt på Jesus – Heb 3,1 (Jan-Tore Olsen)
2017.01.07, kl 17 Ved tro – Heb 11,1-40 (Jan-Tore Olsen)

2017.01.07, kl 19 Troens kamp, fra Heb 12 (Jan-Tore Olsen)

2017.01.08 Troens live – Heb 12,18ff (Jan-Tore Olsen)

Bibelhelg med FBB. Taler Gunnar Johnstad, 28.-29. november 2016

2016.10.29 – Det kristne håpet – 1Pet 1,3 (Gunnar Johnstad)
2016.10.29 – Så lenge det er håp, er det liv – Sal 39,5-7 (Gunnar Johnstad)
2016.10.28 – Det er stadig kortere tid igjen…. -1Kor 7,29-31 (Gunnar Johnstad)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.