Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er leder i stiftelsen MorFarBarn og redaktør for Samlivsbanken, og Maren og Sven Weum, tilknyttet Ungdom i Oppdrags familiearbeid Familiefokusog med i fagrådet for www.guttogjente.no

Bilde: Wikimedia Commons

Fredag 28. februar
• Kl. 19.00 Velkomst og åpning
• Kl. 19.15 Øivind Benestad: Kristen tro i møte med regnbueflagg og
radikal kjønnsideologi. Responsen og ressursene

Lørdag 29. februar
• Kl. 16.00 Maren og Sven Weum: Ekteskapet, barnet og Bibelen i en
kjønnsnøytral tid. Hva skjer?
• Kl. 17.30 Øivind Benestad: Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet.
Hva står på spill?
• Kl. 19.00 Øivind Benestad: Nytt åndsklima. Nye utfordringer. Hva gjør vi?

Temahelga arrangeres av FBB, Skolelaget, Normisjon og Fjellheim.