Den augsburgske bekjennelsen med Tapani Simojoki

Den augsburgske bekjennelsen er den lutherske kirkes kanskje viktigste bekjennelsesskrift, ved siden av trosbekjennelsene og katekismen. Alle bekjennelsesskrifter må selvfølgelig prøves ut fra Bibelen som alt står og faller ved. Det er ikke ofte vi kommer over undervisning over dette skriftet, men det som fins er som regel utleggelse av enkelte utvalgte deler. Her har vi en hel gjennomgang av hele Den augsburgske bekjennelsen, som også er kjent under sitt latinske navn Confessio Augustana (CA). Vi er derfor stolt over å kunne publisere hele 34 bibeltimer over CA av pastor Tapani Simojoki fra England. Opptakene publiseres i to runder, og her foreligger de 19 første talene.

Pastor Tapani Simojoki fra Fareham i England. Foto: www.oslc.org.uk

Tapani Simojoki har siden 2010 arbeidet som pastor i Our Saviour Lutheran Church, en menighet i Fareham i Hampshire i England. Menigheten tilhører Evangelical Lutheran Church of England (ELCE), et kirkesamfunn DelsiN er i dialog med ut fra ønske om fullt kirkefellesskap. Dette er en dialog DelsiN fører sammen med det nordiske kirkefellesskapet bestående av Missionsprovinsen i Sverige og Missionsstiftet i Finland i tillegg til DelsiN. Tilsammen har dette kirkefellesskapet omtrent 50 menigheter og 2500 medlemmer i Norden.

Simojoki kommer fra en preste- og misjonærfamilie i Finland, men Tapani har bodd hele sitt voksne liv i England. Simojoki har i flere år undervist i Religionsstudier, og vært tilknyttet det lutherske Westfield House, som er et college og teologisk fakultet i Cambridge. Han har også eget radioprogram, Sunday Cantata, på Lutheran Radio UK. I radioprogrammet kombinerer Simojoki undervisning i luthersk spiritualitet med en kantate av Johann Sebastian Bach tilknyttet hver søndag i kirkeåret.

Tapani Simojoki har flere ganger vært taler på den lutherske konferansen Corpus Christi, og har begeistret mange med sin smittende entusiasme. Corpus Christi samler nærmere 300 lutherske ungdommer og unge voksne hver sommer til en 5-dagers leir med kirkelig fokus, tidebønner, bibeltimer og mye moro. Konferansen er internasjonal, men arrangeres som regel i Nord-Europa, denne sommeren i Gøteborg i nærheten av det luthersk konfesjonelle Forsamlingsfakultetet i Gøteborg. Konferansen har flere lokale avleggere både i Finland, Sverige og Tyskland, men også i Norge hvor Corpus Christi Arctic ble arrangert for første gang nyttår 2018/19 i Balsfjord/Tromsø.

NB: Tapani Simojoki kommer som en av hovedtalerne til høstens temahelg i DelsiN, 25.-27. oktober 2019 i Tromsø. Liker du det du hører, er det bare å sette av helgen.

Her finner du mer informasjon om Tapani Simojoki og hans menighet Our Saviour Lutheran Church i Fareham, Hampshire, UK.

Flere opptak av Tapani finner du altså her.

Alle talene er på engelsk, og vi beklager at opptakskvaliteten er litt dårlig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.