1000 på 1000

DelsiN’s arkiv med kristne prekener og bibeltimer har nå over 1000 lydfiler, og vi syns det er vel verdt å jubilere ved en slik anledning. Denne imponerende samlingen lydfiler med luthersk kjerneforkynnelse hadde ikke vært mulig uten den betydelige frivillige innsatsen som ligger bak nettsiden. Det gjelder både det tekniske, lydopptak og lydredigering, samt den redaksjonelle biten rundt en nettside. Derfor er det desto mer gledelig at nettsidene også brukes flittig. Hvert kvartal kommer rundt 1000 besøkende innom prekenarkivet.

Image by anilton from Pixabay

Hvert kvartal har prekenarkivet altså 1000 besøkende, som totalt gir nettsiden nærmere 2500 sidevisninger. De besøkende kommer hovedsakelig fra Norden, men det fins besøkende på de fleste kontinenter. En normaluke har rundt 100 besøkende i snitt, med en topp i helgene. Søndager er den dagen med mest aktivitet, og da kan det noen dager være over 75 besøkende innom. Noen har kanskje et emne, en konferanse/bibelhelg eller forkynner de ønsker å høre mer av, og laster like gjerne ned mange taler samtidig, slik at man kan høre talene uten tilgang til internett. Slik har nok noen opptak langt høyere treff enn våre statistikker tilsier. Det er mange som liker at denne muligheten for nedlasting er enkelt tilgjengelig å vårt arkiv.

Eget design og profil
Prekenarkivet har et unikt design utviklet av og for DelsiN (Det evangelisk lutherske stift i Norge). Brukervennligheten er derfor høy, og det skal være lettere å orientere seg i det store arkivet enn med vanlige lydarkiv. Dette har også den fordelen at søkemotorene som Google gjør hele arkivet vårt synlig for alle som leter etter taler på internett, og slik genererer mange besøkende.

Det evangeliske lutherske stift i Norge er et frittstående kirkesamfunn med røtter i Den norske kirke, og med en frimodig bekjennelse til Jesus som eneste vei til frelse og Bibelen som det sanne Guds ord, og dermed den eneste pålitelige kilde til å vite noe om Gud og hva han ønsker for oss. Dermed er det naturlig at undervisning om Frelsen i Jesus, bibelundervisning og kjernestoff i den lutherske bekjennelsen står sentralt i vårt utvalg av prekener, undervisning og bibeltimer.

1000 på 1000
Det kristne håpet er at 1000 på 1000, en uendelig skare av mennesker som er renset for syndens skyld ved Jesu blod, skal gå i skarer til himmelen, og samles der Gud er og der synd ikke fins. Vår enkle bønn og vårt håp er at disse lutherske skatter som ligger på denne nettsiden skal hjelpe til akkurat dette, og slik hjelpe flere mennesker til å søke Gud. Som kirke er det vårt oppdrag, og samle mennesker rundt frelsens kilder, Guds ord og sakramentene, og forkynne evangeliet til verdens ender. Det er en stor glede for oss om disse opptakene kan være deg som lytter til hjelp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.