Påsketiden har akkurat begynt

Livet bryter gjennom. Det gule brukes som symbol på liv.

Det er tredje påskedag, og mange har begynt hverdagslivet igjen på jobb, skole eller barnehage. Påsken er over, den gule pynten må ut av huset og snart kommer mai med solfylte fridager og utallige konfirmasjoner. Snøen smelter fort, eller er for noen allerede borte.

Men påsken er ikke over! Ikke om man ser på kirkeåret. Påsken er nettopp begynt og skal feires i lang tid fremover. Slik var det også i eldre tider. Jesus har stått opp fra de døde, og en slik hendelse skal ikke få støve ned bak hverdagens gråhet. Den skal feires, repeteres, innprentes, synges ut og jubles til, i alle fall helt til Kristi himmelfart og pinsen. Det er med andre ord en riktig halleluja-tid vi går inn i.

Men lunkenheten tar oss fort, og gjør at vi glemmer de viktige ting. Et enkelt spørsmål kan kanskje vekke oss litt: Skulle Jesu død og oppstandelse være for lite for oss? Fins det større ting vi kan fylle hverdager og gudstjenester med? Nei, på ingen måte. Det er livets store glede å få hvile i Jesus frelsesverk. Ingen glede kan overstige denne, om vi forstår litt om hva dette egentlig handler om. Dødens lenker kan ikke nå meg. Jeg er fritatt for syndens dom. Grønne enger som jeg kan hvile i venter på meg, der lam og løve gresser sammen, og der solen ikke behøves siden Gud er der tilstede. Disse motivene blir selvfølgelig fattige forenklinger, men gir en liten pekepinne på hva som ligger foran.

Vinner man jackpot i Lotto, sies det at man kan le hele veien til banken. Den som vinner livet ufortjent på grunn av Jesu oppstandelse, kan rope halleluja hele veien til gudstjenesten, for øvrig både til den jordiske gudstjeneste og den himmelske. Dette hallelujaropende kor av Jesus-avhengige mennesker har gode eksempler og forbilder fra kirkens historie på å gjøre dette i mange uker fremover.

Så om det lydelige halleluja ikke høres, så la dette halleluja-rop gjennomtrenge ditt harde hjerte og fylle det så det renner over av glede. Med dette ønsker vi en velsignet påsketid!

Prekener fra påsketiden kan du selvfølgelig høre i vårt prekenarkiv. Totalt ligger nærmere 130 taler fra påsketiden tilgjengelig, og fem fra siste dagene. Flere vil komme fortløpende. Du kan blant annet se dem her:

Taler fra påsketiden (link)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.