Hvorfor går ikke de kristnes liv på skinner?

Biskop Thor Henrik With preker over saligprisningene i Bergpreken på Allehelgensdag i Kautokeino lutherske kirke. Tolk er Elle Márjá Vars. Foto: DelsiN.

Biskop Thor Henrik With preker over saligprisningene i Bergpreken på Allehelgensdag i Kautokeino lutherske kirke. Tolk er Elle Márjá Vars. Foto: DelsiN.

Allehelgensdag preket biskop Thor Henrik With over saligprisningene i Jesu bergpreken. Her kommer With blant annet inn på hva det vil si å være salig. Salig betyr den største lykke, og ses derfor som ensbetydende med å være frelst. Mye av tiden gikk til å dvele over det «å være fattig i ånden». With stiller spørsmål ved: Hvorfor rammes kristne av ulykke? Hvorfor blir den kristne behandlet dårlig, løyet om og angrepet? Det er vel verdt å bruke tid på å høre talen, selv for de som ikke har bruk for samisk oversettelse. Allehelgensdag er en spesiell dag i kirkeåret, og With tok også for seg betydningen av selve dagen i lys av bibelteksten.

Talen er holdt i Kautokeino lutherske kirke, som er en del av Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN). Det ble samme helg arrangert Stiftsmøtet, som er DelsiN’s øverste organ, og som tilsvarer en generalforsamling. På møtet deltok utsendinger fra menighetene i Balsfjord, Tromsø og Kautokeino, samt fra den lokale menigheten i Kautokeino.

Les mer om Stiftsmøtet her (link)
Besøk DelsiN på Facebook (link)

Opptak

Tale Allehelgensdag av biskop Thor Henrik With (link)
Flere opptak av biskop Thor Henrik With (link)
Flere opptak fra Allehelgensdag (link)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.