Våre hjerters herre – bibeltimer

Fredrik SidenvallHelgen 25.-27. september 2015 har Fredrik Sidenvall bibeltimer over emnet «Våre hjerters Herre». Bibeltimene kretser rundt tekster i Johannesevangeliet. Sidenvall finner samtidig støtte i det som i psykologien kalles tilknytningsteori, og som beskrives slik på Wikipedia:

«Tilknytningsteori beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av nære følelsesmessige bånd mellom mennesker. Et av hovedtrekkene ved teorien er at kvaliteten på tidlig tilknytning påvirker barnets emosjonelle og sosiale utvikling i tillegg til framtidig relasjonsdannelse og psykisk helse.»

Ved beskrivelsen av hvordan barn knytter seg til sine foreldre, beskriver Sidenvall hvordan mennesker på tilsvarende vis knyttes til Gud. Mye av bibeltimene kretset rundt forståelsen av alfa- og betaposisjon, både hvordan Jesus inntar betaposisjonen ovenfor både Maria og Josef og hos Gud. Jesus går inn i en alfaposisjon for sine disipler og hos alle troende.

Lenge har marxistisk tenkning påvirket samfunnet slik at man har utviklet en tilnærmet allergi for alt som bærer preg av over og under, leder og tjener, over- og underordning. Sidenvall viser også hvordan slik politisk tenkning har påvirket psykologien, barneoppdragelse, skolesystemet og samfunnet som sådan, og hvordan dette særlig truer de kristne verdier. Når jevnaldrende overtar plassen som alfa, så skades barn og mennesker slik at særskilt identitet og følelseslivet tar skade.

Særskilt alle foreldre burde ta seg tid til å høre foredragene, da det kan gi nyttige innspill til hvordan familielivet organiseres. Lærere, pedagoger, besteforeldre og alle med interesse for samfunnsutviklingen vil også ha stor nytte av timene. Ikke minst vil en hver kristen ha stor nytte av å se hvordan Jesus går inn i sin alfarolle, og hvordan frelsen på denne måten males mektig ut for våre øyne.

Under samlingene kom Sidenvall med følgende boktips:
Gordon NeufeldVåga ta plats i ditt barns liv (engelsk: Hold on to your kids).

Time 1: Slik treder Jesus frem som våre hjerters Herre.
Time 2: Slik knytter Den hellige Ånd våre hjerter til Jesus
Time 3: Slik forvandles vi til den vi elsker

Opptak fra temahelgen (link)
Flere opptak av Fredrik Sidenvall (link)

Bibeltimen «Guds folks enhet i mangfoldighetens kirkebilde» holdt på FBB-samling med temaet: «Guds folks enhet».
Bibeltimen «Nye himler og en ny jord», på FBB sine sider.
Foredraget «Ungdomskultur, «Generation perfect», identitet … Hva er en kristen identitet i møte med dette?», på FBB sine sider.
Bibeltimen «Life in Gods church» på den nord-europeiske lutherske ungdomskonferansen Corpus Christi.
I undervisningsserien «Den kristna församlingen»Forsamlingsfakultetet i Gøteborg, kan du finne Sidenvalls time «En undervisende forsamling».

Hjerte i skyen (web)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.