Forfatterarkiv: Richard Skollevoll

Prekenarkivet er har enkelte tekniske problemer som setter deler av arkivet ute av drift. De nyeste talene kan du fortsatt høre, da disse er publisert i nyhetssaken under, og kan lastes ned der. De fleste av sidene under innholdsfortegnelsen fungerer nå. Det er usikkert når hele prekenarkivet igjen vil fungere som normalt. Redaksjonen beklager det inntrufne.

De nyeste talene må du hente her !!

Oppdatert 22.04.2018 !!         Prekener fra gudstjenester 2018.04.22 - 3. s. e. påske, Jesus er vegen - Joh 14,1-11 (Erik A. H. Okkels) Ny!! 2018.04.08 - 2. s. i påsketiden, Jesus og Peter - Joh 21,15-19 (Thor Henrik With) Ny!! 2018.04.08 - 1.s.e påske, Gjenmøte med den oppstandne - Joh 21,1-14 (Erik A. H. Okkels) Ny!! 2018.04.02 - 2.Påskedag, Graven er tom - Joh 20,11-18 (Erik A. H. Okkels) Ny!! 2018.04.01 - Påskedag, Graven er tom - Matt 28,1-10 Les mer...

Prekener fra trondheimspastoren Agøy

Nylig ankom åtte opptak av prekener fra menigheten i Trondheim, Timoteusmessene. Det er fem taler av pastor Torgeir Agøy, som bor i Trondheim og har ansvaret for menigheten i Trondheim. I samme forsendelse kom også tre taler av biskop Thor Henrik With, som sammen med Agøy var med å starte Timoteusmessene. With besøker stadig menigheten i Trondheim, men fokuserer nå mest på menighetsplantingen i Drammen. With er bosatt i nærheten av Drammen. Talene finner du nå til høyre på nettsiden Les mer...

Bibelhelg med Hans Bergane og Jan-Tore Olsen

Helgen 4.-5. desember deltok Hans Bergane og Jan-Tore Olsen (begge fra misjonsorganisasjonen Sarepta) på bibelhelg i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) i Tromsø. Siden det er advent, passet det godt med timer som hadde en venteperspektiv, fremfor alt på det evige rike. Vi fikk høre om Jesus som er det lam, som har vunnet seg et folk ved sin offerdød. Hans folk lever i forventningen på Løftets land, mens vi her lever som fremmede inntil Guds rikes herlighet vil åpenbares. Timene Les mer...

Hvorfor går ikke de kristnes liv på skinner?

Allehelgensdag preket biskop Thor Henrik With over saligprisningene i Jesu bergpreken. Her kommer With blant annet inn på hva det vil si å være salig. Salig betyr den største lykke, og ses derfor som ensbetydende med å være frelst. Mye av tiden gikk til å dvele over det "å være fattig i ånden". With stiller spørsmål ved: Hvorfor rammes kristne av ulykke? Hvorfor blir den kristne behandlet dårlig, løyet om og angrepet? Det er vel verdt å bruke tid på å høre talen, selv for de Les mer...

Våre hjerters herre – bibeltimer

Helgen 25.-27. september 2015 har Fredrik Sidenvall bibeltimer over emnet "Våre hjerters Herre". Bibeltimene kretser rundt tekster i Johannesevangeliet. Sidenvall finner samtidig støtte i det som i psykologien kalles tilknytningsteori, og som beskrives slik på Wikipedia: "Tilknytningsteori beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av nære følelsesmessige bånd mellom mennesker. Et av hovedtrekkene ved teorien er at kvaliteten på tidlig tilknytning påvirker barnets emosjonelle og sosiale Les mer...

Hjørnestein og snublestein

Johannes Kleppa var hovedtaler når NLM Region Nord og Norges Samemisjon inviterte til Finnmarksstevnet, en familieleir på Karalaks leirsted. Tema for helgen var "Jesus - hjørnestein og snublestein". Andre talere var Øystein Hitland (NLM), Nils Borge Teigen (Samemisjonen) og Richard Skollevoll (Samemisjonen). Opptak fra bibelhelgen finner du her (link). Forsterket hus ved Hadrians mur. Huset er spesielt beregnet for å motstå raid og fins langs den engelsk-skotske grensen, med boligdelen Les mer...