Forfatterarkiv: Richard Skollevoll

Nytt per 10.11.2018: Prekenarkivet virker å fungere som normalt igjen. Nye taler finner dere i fanen "Alle taler". Sjekk også andre nettsider her i arkivet for å finne akkurat det du vil ha! Gammel melding: Prekenarkivet er har enkelte tekniske problemer som setter deler av arkivet ute av drift. De nyeste talene kan du fortsatt høre, da disse er publisert i nyhetssaken under, og kan lastes ned der. De fleste av sidene under innholdsfortegnelsen fungerer nå. Det er usikkert når hele prekenarkivet Les mer...

De nyeste talene må du hente her !!

Fra og med 10.11.2018 skal prekenarkivet igjen fungere som normalt. Nye prekener finner dere på høyresiden på hovedsiden, eller i fanen "Alle taler". Denne siden ble sist oppdatert 04.11.2018 !! Denne manuelle prosessen blir ikke videreført lenger, da prekenarkivet fungerer som normalt.           Temahelg 2018 med pastor Samuli Siikavarta, Ph.D (Helsingfors, Finland) Ny!! Siikavirta speaks in english. 2018.10.12 - Fester og helligdager i Les mer...

Prekener fra trondheimspastoren Agøy

Nylig ankom åtte opptak av prekener fra menigheten i Trondheim, Timoteusmessene. Det er fem taler av pastor Torgeir Agøy, som bor i Trondheim og har ansvaret for menigheten i Trondheim. I samme forsendelse kom også tre taler av biskop Thor Henrik With, som sammen med Agøy var med å starte Timoteusmessene. With besøker stadig menigheten i Trondheim, men fokuserer nå mest på menighetsplantingen i Drammen. With er bosatt i nærheten av Drammen. Talene finner du nå til høyre på nettsiden Les mer...

Bibelhelg med Hans Bergane og Jan-Tore Olsen

Helgen 4.-5. desember deltok Hans Bergane og Jan-Tore Olsen (begge fra misjonsorganisasjonen Sarepta) på bibelhelg i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) i Tromsø. Siden det er advent, passet det godt med timer som hadde en venteperspektiv, fremfor alt på det evige rike. Vi fikk høre om Jesus som er det lam, som har vunnet seg et folk ved sin offerdød. Hans folk lever i forventningen på Løftets land, mens vi her lever som fremmede inntil Guds rikes herlighet vil åpenbares. Timene Les mer...

Hvorfor går ikke de kristnes liv på skinner?

Allehelgensdag preket biskop Thor Henrik With over saligprisningene i Jesu bergpreken. Her kommer With blant annet inn på hva det vil si å være salig. Salig betyr den største lykke, og ses derfor som ensbetydende med å være frelst. Mye av tiden gikk til å dvele over det "å være fattig i ånden". With stiller spørsmål ved: Hvorfor rammes kristne av ulykke? Hvorfor blir den kristne behandlet dårlig, løyet om og angrepet? Det er vel verdt å bruke tid på å høre talen, selv for de Les mer...

Våre hjerters herre – bibeltimer

Helgen 25.-27. september 2015 har Fredrik Sidenvall bibeltimer over emnet "Våre hjerters Herre". Bibeltimene kretser rundt tekster i Johannesevangeliet. Sidenvall finner samtidig støtte i det som i psykologien kalles tilknytningsteori, og som beskrives slik på Wikipedia: "Tilknytningsteori beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av nære følelsesmessige bånd mellom mennesker. Et av hovedtrekkene ved teorien er at kvaliteten på tidlig tilknytning påvirker barnets emosjonelle og sosiale Les mer...

Hjørnestein og snublestein

Johannes Kleppa var hovedtaler når NLM Region Nord og Norges Samemisjon inviterte til Finnmarksstevnet, en familieleir på Karalaks leirsted. Tema for helgen var "Jesus - hjørnestein og snublestein". Andre talere var Øystein Hitland (NLM), Nils Borge Teigen (Samemisjonen) og Richard Skollevoll (Samemisjonen). Opptak fra bibelhelgen finner du her (link). Forsterket hus ved Hadrians mur. Huset er spesielt beregnet for å motstå raid og fins langs den engelsk-skotske grensen, med boligdelen Les mer...

Del god forkynnelse på Facebook

Nå har du muligheten til å enkelt dele de sakene du syns er viktig på Facebook, Twitter, epost eller LinkedIn. Den observante leser har kanskje funnet ut at det er kommet noen små knapper under hver nyhetssak. Trykk på en av disse, og du kobler automatisk nyhetssaken til din Facebookvegg eller lignede. Smart og enkelt! Slik kan du enkelt spre nyheten om god forkynnelse til alle dine venner på et øyeblikk.

Første preken fra Drammen publisert

Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN) har hatt sin første gudstjeneste i Drammen. Preken ble holdt av biskop Thor Henrik With, og kan høres her i prekenarkivet (link). Du kan lese mer om denne gudstjenesten her (link). Gudstjenestene som er startet opp i Drammen har de kalt for Timoteusmesse, da i kontrast til den mer populære Tomasmessen som har vært brukt mye i norsk kristenliv. For å si det litt rett frem, kan man si at Timoteusmessen er en messe for å bekjenne sannheten, Les mer...